Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat zorgpersoneel met een coronabesmetting ingezet wordtHet bericht dat zorgpersoneel met een coronabesmetting ingezet wordt

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00225

2022Z00225

(ingezonden 10 januari 2022)

Vragen van het lid Van den Hil (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgpersoneel met een coronabesmetting ingezet wordt

  • Bent u bekend met het bericht 'Besmet zorgpersoneel wel inzetten'?[1]
  • Kunt u aangeven of ziekenhuizen en zorginstellingen voornemens zijn om besmet zorgpersoneel te laten werken? Bij welke zorginstellingen speelt dit vraagstuk en hoever gevorderd zijn hun plannen hieromtrent?
  • Kunt u aangeven of zorginstellingen en ziekenhuizen die voornemens zijn besmet zorgpersoneel in te zetten, de bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiging bij het opstellen van dit beleid betrokken hebben?
  • Zal personeel met een coronabesmetting alleen coronapatiënten verplegen of ook op andere afdelingen werkzaam zijn?
  • Hoe wordt de gezondheid en ondersteuning van andere collega’s en patiënten gewaarborgd bij de inzet van personeel met een coronabesmetting?
  • Bent u bekend met gevallen waarin zorginstellingen zich niet houden aan het afwegingskader van het RIVM omtrent dit vraagstuk?[2] Zo ja, hoe treedt u hier tegen op?

[1] NOS-Teletekst, 7 januari 2022, 'Besmet zorgpersoneel wel inzetten.' Geraadpleegd op 7 januari 2022 via https://twitter.com/Teletekst/status/1479390164866715649.

[2] RIVM, versie 24 december 2021, 'Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit.' https://lci.rivm.nl/afwegingskader.

Indiener

Jacqueline van den Hil (VVD)


Gericht

Ernst Kuipers (D66)


Access ( 23340 )

Publicatiedatum
10 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl