Tweedemonitor / Kamervraag / Een verplichte VOG om misbruikschandalen te voorkomen.Een verplichte VOG om misbruikschandalen te voorkomen.

Keywords:
Zaaknummer: 2022Z00224

2022Z00224

(ingezonden 10 januari 2022)

Vragen van de leden Van der Plas (BBB) en Jasper Van Dijk (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een verplichte VOG om misbruikschandalen te voorkomen

 • Bent u bekend met het artikel ‘Overheid wil screening humanitaire hulpverleners niet verplichten, ondanks misstanden’ van het Nederlands Dagblad[1]?
 • Bent u bekend met het Gezamenlijk Actieplan Integriteit van Goede Doelen Nederland?
 • Was u het eens met de aanbevelingen in het Gezamenlijk Actieplan Integriteit? Welke wel? Welke niet?
 • Wat heeft u sinds de publicatie van het Gezamenlijk Actieplan Integriteit gedaan om de aanbevelingen in de praktijk te brengen?
 • Hoe regelmatig komt seksueel misbruik door Nederlandse humanitaire hulpverleners voor?
 • Deelt u de mening dat het voorkomen van seksueel misbruik van humanitaire hulpbehoevende de hoogste prioriteit moet hebben?
 • Vindt u de huidige situatie, waarin sommige hulpverleners handmatig specifieke aandachtsgebieden geven bij aanvragen voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ander hulpverleners dat nalaten, wenselijk?
 • Waarom heeft u, ondanks de wens van hulporganisaties zelf, het nagelaten om een sectorspecifieke VOG in het leven te roepen?
 • Waarom verwijst u naar de verantwoordelijkheid van hulporganisaties zelf als zij u specifiek vragen deze VOG-verplichting te creëren om misbruik te voorkomen?
 • Bent u bereid om alsnog een sectorspecifieke VOG verplicht te stellen?
 • Kunt u deze vragen elk afzonderlijk en zo spoedig mogelijk beantwoorden?

[1] ND.nl, 8 januari 2022, https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1077967/ondanks-verschillende-misstanden-wil-de-overheid-screening-van-

Indiener

Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging)

Jasper van Dijk (SP)


Gericht

Liesje Schreinemacher (VVD)


Access ( 23348 )

Publicatiedatum
10 januari 2022
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl