Tweedemonitor / Kamervraag / De aanwijzing aan gemeenten over de huisvesting van asielzoekersDe aanwijzing aan gemeenten over de huisvesting van asielzoekers

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z23987

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de aanwijzing aan gemeenten over de huisvesting van asielzoekers (ingezonden 20 december 2021).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het artikel «College Alkmaar kijkt of het opvang asielzoekers kan aanvechten»?1

Vraag 2

Waarom heeft u vijf gemeenten overvallen met een aanwijzing om asielzoekers op te vangen in plaats van ze te benaderen over vrijwillige medewerking aan asielopvang?2

Vraag 3

Op welke wijze is de keuze voor deze vijf gemeenten en de betreffende locaties tot stand gekomen? Waarom niet gemeenten zoals Wassenaar, Aerdenhout, Bloemendaal of het Gooi? Kunt u dit toelichten?

Vraag 4

Op basis van welke wet- of regelgeving mag u dit soort aanwijzingen geven?

Vraag 5

Wanneer heeft het kabinet het besluit tot aanwijzingen genomen en hoe heeft u de gemeenten en provincies toen daarover geïnformeerd?

Vraag 6

Hoe heeft u in dit besluit de lessen van de asielcrisis van 2015/16 betrokken?

Vraag 7

Zou het eerder en open communiceren over het mogelijk aanwijzen van locaties niet leiden tot meer vrijwillige medewerking van gemeenten? Zo nee, waarom denkt u van niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat deze werkwijze niet bijdraagt aan het draagvlak onder gemeenten en bewoners om asielzoekers op te vangen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Hoe verhoudt deze werkwijze zich tot de ambitie van het kabinet om de juridische procedures tussen overheden terug te dringen? Hoe gaat u juridische procedures proberen te voorkomen?

Vraag 10

Kunt u uitsluiten dat er dit jaar nog meer gemeenten worden overvallen met een aanwijzing om asielzoekers op te vangen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

NOS, «College Alkmaar kijkt of het opvang asielzoekers kan aanvechten», 17 december 2021, https://nos.nl/artikel/2409839-college-alkmaar-kijkt-of-het-opvang-asielzoekers-kan-aanvechten

X Noot
2

NOS, «Gorinchem aangewezen voor opvang asielzoekers», 11 december 2021, https://nos.nl/artikel/2409084-gorinchem-aangewezen-voor-opvang-asielzoekers


Indiener

Jasper van Dijk (SP)


Gericht

Ankie Broekers-Knol (VVD)

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 23351 )

Publicatiedatum
20 December 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl