Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er woede is over de handelwijze van de gemeente Den Haag inzake de aanvraag van een vergunning voor een invalidenparkeerplaatsHet bericht dat er woede is over de handelwijze van de gemeente Den Haag inzake de aanvraag van een vergunning voor een invalidenparkeerplaats

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z16518

Vragen van het lid Van Baarle (DENK) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat er woede is over de handelwijze van de gemeente Den Haag inzake de aanvraag van een vergunning voor een invalidenparkeerplaats (ingezonden 28 september 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Woede over handelwijze gemeente in zaak zwaargehandicapte Abdullah: «Ronduit asociaal»»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de gang van zaken, waarin de ouders van een persoon met een beperking jarenlang problemen ervaren met de gemeente Den Haag inzake de aanvraag van een vergunning voor een invalidenparkeerplaats?

Vraag 3

Kunt u verhaal halen bij de gemeente Den Haag over de gang van zaken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat de ouders van deze persoon letterlijk klachten aan hun rug hebben omdat zij hun kind met een beperking naar de auto moeten dragen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de gemeente Den Haag in deze zaak asociaal heeft gehandeld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de betreffende ouders zo snel mogelijk van de gemeente Den Haag een invalidenparkeerplaatsvergunning dienen te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u bereid om de gemeente Den Haag op het matje te roepen en uw positie te gebruiken om de gemeente Den Haag ertoe te bewegen de betreffende mensen op een gepaste wijze te helpen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat deze zaak geen incident is, maar dat het veel vaker voorkomt dat gemeenten en woningcorporaties mensen op een asociale wijze behandelen?2

Vraag 9

Wat doet u om een menselijke en sociale manier van besturen te bevorderen bij gemeenten, woningcorporaties en andere partijen?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 20 september 2021, «Woede over handelwijze gemeente in zaak zwaargehandicapte Abdullah: «Ronduit asociaal»», Externe link: https://www.ad.nl/binnenland/woede-over-handelwijze-gemeente-in-zaak-zwaargehandicapte-abdullah-ronduit-asociaal~ad60a5f9/

X Noot
2

Algemeen Dagblad, 3 mei 2021, «Sabri (42) die zonder benen en arm op vier hoog woont, krijgt alsnog eigen huis en scootmobiel», Externe link: https://www.ad.nl/binnenland/sabri-42-die-zonder-benen-en-arm-op-vier-hoog-woont-krijgt-alsnog-eigen-huis-en-scootmobiel~a05695b9/

Indiener

Stephan van Baarle (DENK)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 24316 )

Publicatiedatum
28 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl