Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat’Het bericht ‘Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z15580

Vragen van de leden Van Campen en Erkens (beiden VVD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht: «Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat». (ingezonden 15 september 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht: «Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat»?1

Vraag 2

Bent u het eens met de stelling uit rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-rapport) waarin gesteld wordt dat een nieuwe rekenmethode voor methaan uitwijst dat de invloed van koeien drie tot vier keer minder is dan gedacht? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze dit invloed heeft op de klimaatopgave van Nederland? Zo nee, waarom niet?2

Vraag 3

Hoe ziet u het onderscheid tussen de klimaatimpact van methaan die kortdurend is vanwege de zogeheten «korte koolstofcyclus» en de impact van koolstofdioxide?

Vraag 4

Bent u van mening dat dit onderscheid tussen methaan en koolstofdioxide andere maatregelen vraagt in de klimaatopgave? Zo ja, hoe maakt u dit onderscheid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid om een Kabinetsappreciatie naar de Kamer te sturen over het gepubliceerde IPCC-rapport en hoe dat de verschillende sectoren van het klimaatakkoord raakt?


X Noot
1

De Telegraaf, 14 september 2021, «Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat», https://www.telegraaf.nl/nieuws/106651108/klimaatimpact-nederlandse-veestapel-fors-overschat.

X Noot
2

Intergovernmental Panel on Climate Change, 9 augustus 2021, «AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis», Sixth Assessment Report (ipcc.ch).

Indiener

Thom van Campen (VVD)

Silvio Erkens (VVD)


Gericht

Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Carola Schouten (CU)


Access ( 24007 )

Publicatiedatum
15 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl