Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Duizend inhuurkrachten WhatsApp lezen mee in chats’.Het bericht ‘Duizend inhuurkrachten WhatsApp lezen mee in chats’.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z15296

Vragen van de leden Rajkowski en Ellian (beiden VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Duizend inhuurkrachten WhatsApp lezen mee in chats». (ingezonden 10 september 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Duizend inhuurkrachten WhatsApp lezen mee met chats»?1

Vraagt 2

Klopt het dat een gebruiker van de berichtendienst WhatsApp een ontvangen bericht van een andere gebruiker kan rapporteren en dat WhatsApp dan inzicht krijgt in de laatste vijf verstuurde berichten? Zo ja, hoe beoordeelt u het feit dat WhatsApp naar zijn gebruikers beveiligde end-to-endencrypte communicatie belooft en tegelijkertijd via een omweg het alsnog mogelijk heeft gemaakt om berichten van zijn gebruikers in te zien?

Vraag 3

Klopt het dat het ontvangen van de berichten door WhatsApp erop kan duiden dat de sleutels, die uiteindelijk toegang geven tot de volledige gespreksgeschiedenis, doorgestuurd worden? Zo nee, hoe controleert WhatsApp de echtheid van de doorgestuurde, gerapporteerde berichten?

Vraag 4

Deelt u de mening dat bedrijven die diensten leveren, zoals WhatsApp, open en eerlijk dienen te communiceren of en, zo ja, hoe er toegang tot welke data gegeven kan worden met welke reden, zodat er transparantie is voor de miljoenen Nederlanders die gebruik maken van deze communicatiediensten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoe verhoudt de praktijk die WhatsApp lijkt toe te passen zich tot artikel 12 van de AVG, waarin is vastgelegd dat verwerkingsverantwoordelijken moeten kunnen aantonen dat zij op een transparante wijze persoonsgegevens verwerken?

Indiener

Ulysse Ellian (VVD)

Queeny Rajkowski (VVD)


Gericht

Mona Keijzer (CDA)

Sander Dekker (VVD)


Access ( 23926 )

Publicatiedatum
10 September 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl