Tweedemonitor / Kamervraag / De schending van grondrechten door vaccinatiedwang door bedrijven.De schending van grondrechten door vaccinatiedwang door bedrijven.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14726

Vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de schending van grondrechten door vaccinatiedwang door bedrijven. (ingezonden 31 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel in Trouw over het ontbreken van een juridische basis voor vaccinatieplicht die Leaseplan oplegt aan werknemers?1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat het coronabeleid van Leaseplan indruist tegen het recht op lichamelijke integriteit van werknemers?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat het coronabeleid van Leaseplan ook onaanvaardbaar is als het bedrijf probeert het ontbreken van enige juridische basis voor een vaccinatieplicht te omzeilen door te beweren dat het bedrijf niet gaat toezien op de naleving ervan?

Vraag 4

Bent u bereid om direct keihard op te treden tegen deze flagrante schending van grondrechten van werknemers die in de arbeidsverhouding bescherming verdienen?

Vraag 5

Wilt u de Kamer actief en snel informeren over de stappen die worden ondernomen om ervoor te zorgen dat Leaseplan en mogelijk andere bedrijven onmiddellijk ophouden met het schenden van grondrechten?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Bikker (ChristenUnie), ingezonden 31 augustus 2021 (vraagnummer 2021Z14723).


X Noot
1

Trouw 21 augustus 2021, «De prikplicht lonkt voor bedrijven, maar een juridische basis ontbreekt», https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1342/articles/1436529/6/1>.

Indiener

Nicki Pouw-Verweij ()


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 22457 )

Publicatiedatum
31 Augustus 2021
Gerelateerd

De schending van grondrechten door vaccinatiedwang door bedrijven.

Vaccinatiedrang- en dwang en coronatoegangsbewijzen

Vaccinatiedwang en vaccinatiedrang met name in relatie tot de invoering van de ‘Digital Green Pass’

Het tarief in box 3 in 2020 en mogelijke schending van het eerste protocol van het Europees Verdrag tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat gaat over het recht op ongestoord genot van eigendom

De houdbaarheid van box 3 en het EVRM

Schending van OESO-richtlijnen door Pluspetrol

Beperkingen begrafenissen en kerkdiensten in het licht van de Grondwettelijke vrijheden

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl