Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat verdachtenverhoor bij de politie tekortschietHet bericht dat verdachtenverhoor bij de politie tekortschiet

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14672

Vragen van lid Kathmann (PvdA) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid over het bericht dat verdachtenverhoor bij de politie tekortschiet (ingezonden 30 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Verdachtenverhoor politie schiet tekort: «Taart voor recherche bij bekentenis»»?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat volgens RTL de verhoorders onvoldoende bekwaam zijn en zichzelf overschatten?

Vraag 3

Klopt het dat het verbeteren van de verhoren geen prioriteit hebben gehad bij de politie? Zo ja, waarom had het verbeteren van de verhoren geen prioriteit?

Vraag 4

Wat vindt u van de claim dat het lesboek uitgaat van verhoorstrategieën die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn?

Vraag 5

Waarom heeft het openbaar ministerie (OM) ervoor gekozen om de aanwijzing over het opnemen van politieverhoren te schrappen?

Vraag 6

Waarom is de instructie betreffende het opnemen van een verhoor niet openbaar?

Vraag 7

Bent u het met de mening eens dat het, met oog op de eerlijke procesgang van verdachten, wenselijk is als de instructie openbaar is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u ervoor zorgen dat de instructie openbaar wordt gemaakt?


X Noot
1

RTL Nieuws, 27 augustus 2021, «Verdachtenverhoor politie schiet tekort: «Taart voor recherche bij bekentenis»», https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5246809/verdachtenverhoor-politie-wetenschappers

Indiener

Barbara Kathmann (PvdA)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Sander Dekker (VVD)


Access ( 22212 )

Publicatiedatum
30 Augustus 2021
Gerelateerd

Het bericht dat verdachtenverhoor bij de politie tekortschiet

De kwaliteit en het opnemen van politieverhoren

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht dat een klokkenluider bij de politie ernstig gepest werd

De berichten ‘Verkeerde afslag politie’ en ‘Ov-bedrijven gaan boerkaverbod niet handhaven: Nieuwe wet voor ons niet werkbaar’

Het sociale mediagebruik van de politie

Schadeclaims bij de politie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl