Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Profronde van Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding’.Het bericht ‘Profronde van Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding’.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14664

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Profronde van Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding» (ingezonden 30 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Profronde van Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding»?1

Vraag 2

Hoeveel wielerwedstrijden en evenementen zijn er inmiddels geannuleerd of dreigen te worden geannuleerd door gebrek aan politiebegeleiding? Kunt u hierbij een overzicht per provincie verstrekken?

Vraag 3

Kunt u uitleggen hoe de no-regret maatregelen geëvalueerd kunnen worden als veel koersen noodgedwongen worden geannuleerd?

Vraag 4

Welke wettelijke regel(s) verhinderen een doorgang van koersen zonder volledige politiebegeleiding?

Vraag 5

Wanneer start het onderzoek naar de gedoogsituatie omtrent verkeersregels tijdens wielerwedstrijden? Deelt u de mening dat er vanwege de reeds afgeblazen wielerkoersen per direct een oplossing nodig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is het mogelijk om koersen door te laten gaan door politiebegeleiding te combineren met opgeleide motor-verkeersregelaars?

Vraag 7

Kunt u per direct toestaan dat goed opgeleide motor-verkeersregelaars mogen ondersteunen bij wielerevenementen zodat er geen wielerwedstrijden geannuleerd hoeven te worden en de politiebegeleiding zich met andere taken kan bezighouden? Zo nee, waarom niet? Oftewel wilt u ophouden de Kamermeerderheid te negeren, die via de motie Alkaya/Rudmer Heerema (Kamerstuk 29 398, nr. 951) verzocht heeft om per direct een oplossing te zoeken voor de begeleiding voor wielrenwedstrijden?

Indiener

Rudmer Heerema (VVD)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 22222 )

Publicatiedatum
30 Augustus 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl