Tweedemonitor / Kamervraag / De noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in HaïtiDe noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14414

Vragen van de leden Hammelburg en Belhaj (beiden D66) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie over de noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti (ingezonden 19 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Noodhulp Haïti komt lastig op gang, en meer crises dreigen»?1

Vraag 2

Welke internationale coördinatie van noodhulp vindt er plaats? Is er een beroep gedaan op Nederland? Zo ja, wat was uw reactie?

Vraag 3

Deelt u de analyse van de woordvoerder van Artsen zonder Grenzen dat het uitblijven van hulp o.a. op het gebied van zorg en schoon drinkwater de crisis zal verergeren?

Vraag 4

Ziet u mogelijkheden om geld beschikbaar te stellen vanuit de reserve voor crisis-specifieke bijdragen uit de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking?

Vraag 5

Welke technische ondersteuning kan Nederland bieden? Kan bijvoorbeeld het Nederlandse Urban Search and Rescue Team, dat te hulp schoot na de explosie in de haven van Beiroet, het Amerikaanse reddingsteam ter plaatse ondersteunen?2 Kunnen er water- en sanitatie-experts worden uitgezonden via de Dutch Surge Support Water (DSS Water), zoals toegelicht in uw brief van 19 februari 2021?3

Vraag 6

Gaat Nederland een bijdrage leveren door militair personeel en materieel in te zetten voor hulpverlening in de getroffen gebieden?

Vraag 7

Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week te beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Lee (GroenLinks), ingezonden 19 augustus 2021 (vraagnummer 2021Z14410).


X Noot
2

New York Times, 15 augustus 2021, «Haiti News: Search for Survivors After Quake Kills Nearly 1,300», www.nytimes.com/live/2021/08/15/world/haiti-earthquake

X Noot
3

Kamerstukken 34 952, nr. 128


Indiener

Alexander Hammelburg (D66)

Salima Belhaj (D66)


Gericht

Tom de Bruijn (D66)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Access ( 23302 )

Publicatiedatum
19 Augustus 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl