Tweedemonitor / Kamervraag / Tegemoetkoming gedupeerden wateroverlastschade LimburgTegemoetkoming gedupeerden wateroverlastschade Limburg

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14118

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over tegemoetkoming gedupeerden wateroverlastschade Limburg (ingezonden 5 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat ook voor veel particulieren die getroffen zijn door de extreme wateroverlast in Limburg nog altijd niet zeker is of hun schade door de verzekering zal worden uitgekeerd? Zo ja, weet u om hoeveel mensen het gaat?

Vraag 2

Vindt u ook dat Limburgers ruimhartig moeten worden ondersteund, ongeacht of het water dat de schade heeft veroorzaakt afkomstig was uit regionale rivieren en beken, grote rivieren, een dijkdoorbraak, kwelwater of regen?

Vraag 3

Bent u bereid deze mensen ruimhartig tegemoet te komen via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts)?

Vraag 4

Wanneer wordt duidelijkheid gegeven over de uitwerking van de Wts, het loket waar particulieren zich kunnen melden en de uitkering van eventuele voorschotten?

Vraag 5

Kunt u deze vragen zo snel mogelijk beantwoorden, doch uiterlijk voor 13 augustus 2021?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Ploumen (PvdA) ingezonden op 2 augustus 2021 (2021Z14087).

Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Raymond Knops (CDA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 22198 )

Publicatiedatum
5 Augustus 2021
Gerelateerd

Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Tegemoetkoming gedupeerden wateroverlastschade Limburg

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Het bericht dat Limburg heeft besloten wasberen te gaan schieten

Het aanwijzen van het gebied Zuid-Limburg tot NOVI-gebied

Corruptie bij Limburgse CDA-bestuurders

De bestuurlijke situatie in Limburg

Verzekeraars die wateroverlastschade ondernemers Valkenburg niet vergoeden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl