Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een cruciaal oogmedicijn tot 2022 niet beschikbaar isHet bericht dat een cruciaal oogmedicijn tot 2022 niet beschikbaar is

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z14092

Vragen van het lid Maeijer (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat een cruciaal oogmedicijn tot 2022 niet beschikbaar is (ingezonden 3 augustus 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Tekort aan cruciaal oogmedicijn: «Mijn zicht gaat achteruit, niemand kan iets doen»»?1

Vraag 2

Hoeveel patiënten dreigen door dit tekort oogschade op te lopen?

Vraag 3

Wanneer werd het tekort voor het eerst duidelijk en waarom was een tekort aan dit medicijn niet voorzien?

Vraag 4

Waarom heeft Nederland geen voorraad van dit medicijn, zoals andere landen blijkbaar wel hebben?

Vraag 5

Is er al een expert team aan het werk om dit medicijn in Nederland te bereiden?

Vraag 6

Welke maatregelen kunt u nemen en heeft u al genomen om dit tekort op te heffen?

Vraag 7

Wat is de status van de zogenaamde «ijzeren voorraad» aan geneesmiddelen en staat dit medicijn ook op de lijst?

Vraag 8

Van welke medicijnen heeft Nederland nog meer geen voorraad?

Vraag 9

Voor welke medicijnen zijn we nog meer afhankelijk van 1 enkele fabrikant in het buitenland?

Vraag 10

Wat kunt u doen om de onzekerheid en onduidelijkheid bij de betreffende patiënten op te heffen?


X Noot
1

RTL Nieuws, 30 juli 2021, «Tekort aan cruciaal oogmedicijn: «Mijn zicht gaat achteruit, niemand kan iets doen»» (Tekort aan cruciaal oogmedicijn: «Mijn zicht gaat achteruit, niemand kan iets doen» | RTL Nieuws)


Indiener

Vicky Maeijer (PVV)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 21958 )

Publicatiedatum
3 Augustus 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl