Tweedemonitor / Kamervraag / Het sluiten van de grenzen in Groot-Brittannië voor de invoer van pootgoed uit de Europese UnieHet sluiten van de grenzen in Groot-Brittannië voor de invoer van pootgoed uit de Europese Unie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13828

Vragen van het lid Klink (VVD) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het sluiten van de grenzen in Groot-Brittannië voor de invoer van pootgoed uit de Europese Unie (ingezonden 16 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Britten sluiten grenzen voor pootgoed uit EU»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat een einde aan de wederzijdse import en export van aardappelpootgoed als gevolg van de Brexit schadelijk is voor zowel Nederland, de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om in de toekomst alsnog tot afspraken te komen en wat gaat u daar aan doen in bilaterale contacten met het Verenigd Koninkrijk en in EU-verband?

Vraag 3

Hoe groot is de schade aan Nederlandse telers, hun coöperaties en handelshuizen?

Vraag 4

Welke mogelijkheden ziet u om schade te mitigeren, bijvoorbeeld door te helpen bij het aanboren van nieuwe markten?

Vraag 5

Welke activiteiten heeft u hiervoor al ondernomen, en welke zijn nog voorzien?

Vraag 6

Op welke manier trekt u hier samen op met de sector?

Vraag 7

Kan het Brexit Adjustment Reserve ingezet worden om de schade te compenseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier?

Vraag 8

Wilt u de Kamer zo spoedig mogelijk informeren over de reactie en de genomen maatregelen van het kabinet op dit dossier?


Indiener

Jan Klink (VVD)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 23096 )

Publicatiedatum
16 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl