Tweedemonitor / Kamervraag / De hoogte van het BBZ-kredietDe hoogte van het BBZ-krediet

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13686

Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoogte van het BBZ-krediet (ingezonden 14 juli 2021).

Vraag 1

Hoe vaak wordt het Besluit Bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz)-krediet gebruikt en hoe vaak wordt het volledige bedrag terugbetaald? Kunt u deze cijfers verstrekken over in ieder geval de laatste vijf jaren?

Vraag 2

Kunt u nader toelichten hoe de hoogte van de rente van 8% voor het Bbz-krediet tot stand is gekomen?

Vraag 3

Bent u van oordeel dat de economische omstandigheden die van toepassing waren bij het vaststellen van de hoogte van de rente van het Bbz-krediet thans nog steeds van toepassing zijn?

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom 7% of 6% niet marktconform zou zijn?

Vraag 5

Bent u het eens dat het verdedigbaar is dat 6% ook een marktconforme rente zou kunnen zijn?

Vraag 6

Kunt u toelichten waarom de rente op saldodipje.nl en vergelijkbare websites in veel gevallen nog lager is dan 8%?

Vraag 7

Welke financiële risico’s draagt een Bbz-krediet met zich mee voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)? En hoe beoordeelt u in die context het risico dat men de lening niet kan terugbetalen? Zou daarom niet gestreefd moeten worden naar een zo laag mogelijke rente?

Vraag 8

Zijn er gevallen bekend waarbij zzp'ers een Bbz-krediet of de rente daarop niet terug konden betalen en daarom in de schulden terecht kwamen?

Vraag 9

Bent u bereid om de hoogte van 8% voor Bbz-krediet te heroverwegen?


Indiener

Hulya Kat (D66)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 23025 )

Publicatiedatum
14 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl