Tweedemonitor / Kamervraag / Een eventuele subsidieaanvraag voor Kroondomein Het LooEen eventuele subsidieaanvraag voor Kroondomein Het Loo

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13653

Vragen van de leden Sneller (D66) en Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister-President over een eventuele subsidieaanvraag voor Kroondomein Het Loo (ingezonden 13 juli 2021).

Vraag 1

Herinnert u zich uw toezegging om een eventuele aanvraag voor subsidie ten behoeve van het onderhoud en/of beheer van Kroondomein het Loo voor de periode na 31 december 2021 met de Kamer te delen, in ieder geval voordat deze zou worden toegekend?1

Vraag 2

Heeft u reeds een nieuwe subsidieaanvraag ontvangen? Zo ja, kunt u deze met de Kamer delen en wanneer verwacht u hierover een voornemen tot een besluit aan de Kamer te kunnen voorleggen?

Vraag 3

Indien u nog geen nieuwe subsidieaanvraag heeft ontvangen, wat is de uiterste datum waarop een dergelijke aanvraag bij u binnen dient te zijn om ten behoeve van het Kroondomein ook per 1 januari 2022 weer subsidie te kunnen ontvangen?


X Noot
1

Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 3419


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl