Tweedemonitor / Kamervraag / Het lerarentekortHet lerarentekort

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13649

Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het lerarentekort (ingezonden 13 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Eindelijk geld, maar geen leraar te vinden»1?

Vraag 2

Wat vindt u van het feit dat het onderwijsveld de extra investering als volgt omschrijft: «We gaan hier straks op terugkijken als een gigantische politieke misser»?

Vraag 3

Heeft u de bereidheid om de extra middelen te bevriezen en met een gedegen plan van aanpak te komen om het lerarentekort te bestrijden, waarbij het extra geld uitgesmeerd over meerdere jaren, in plaats van het in 2,5 jaar rücksichtslos uit te geven? Kunt u dit toelichten?

Vraag 4

Heeft u de bereidheid om in ieder geval in het plan van aanpak tegen het lerarentekort op te nemen dat leraren, die in de grote steden voor grote en zeer diverse klassen staan, een bonus krijgen? Kunt u dit toelichten?

Vraag 5

Wilt u met de extra middelen de de vele parttimers die het onderwijs kent verleiden om fulltime te gaan werken, zodat het lerarentekort bestreden wordt? Kunt u dit toelichten?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 13 juli 2021. Eindelijk geld, maar geen leraar te vinden.


Indiener

Wybren van Haga (GvH)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 23008 )

Publicatiedatum
13 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl