Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Pride optocht Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor'Het bericht 'Pride optocht Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z13222

Vragen van de leden Brekelmans en Van der Woude (beiden VVD) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Pride optocht Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor» (ingezonden 8 juli 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Pride optocht Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het geweld, het vandalisme, en de bedreigingen waarvan deelnemers aan de Pride optocht, organisatoren en journalisten in Tbilisi slachtoffer zijn geworden?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u deze verklaring van Tblisi Pride: «De autoriteiten hebben de veiligheid van de gemeenschap en onze supporters niet gewaarborgd. We kunnen niet straten vol gewelddadige mensen op gaan, die gesteund worden door de autoriteiten en het patriarchaat, en zo mensenlevens in gevaar brengen»?2 Hebben de autoriteiten vooraf en tijdens de gewelddadigheden voldoende gedaan om de veiligheid van deelnemers en journalisten te beschermen?

Vraag 4

Op welke manier heeft Nederland aangedrongen bij de autoriteiten in Georgië om de Pride-optocht adequaat te beschermen? Op welke niveaus heeft Nederland contact gezocht met Georgië om de veiligheidsrisico’s en de uit de hand gelopen situatie in Tblisi aan te kaarten? Wat hebben deze gesprekken opgeleverd?

Vraag 5

Was de Nederlandse ambassadeur voornemens om deel te nemen aan de Pride-optocht? Wat waren hierbij de belangrijkste overwegingen?

Vraag 6

Hoe heeft Nederland zich ingezet om tijdens de gewelddadigheden de slachtoffers een veilige plek te bieden?

Vraag 7

Wat gaat Nederland in de toekomst doen om eraan bij te dragen dat de Pride in Georgië veilig kan plaatsvinden?


X Noot
1

NOS.nl, 5 juli 2021, «Pride-optocht in Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor» (https://nos.nl/artikel/2388049-pride-optocht-georgie-afgeblazen-na-bestorming-lhbti-kantoor).

X Noot
2

NOS.nl, 5 juli 2021, «Pride-optocht in Georgië afgeblazen na bestorming LHBTI-kantoor» (https://nos.nl/artikel/2388049-pride-optocht-georgie-afgeblazen-na-bestorming-lhbti-kantoor).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl