De dreigende schoolsluitingen in drie grote steden

Vragen van het lid De Hoop (PvdA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de dreigende schoolsluitingen in drie grote steden (ingezonden 6 juli 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Schoolsluiting dreigt in drie grote steden: lerarentekort loopt uit de hand»?1

Vraag 2

Kunt u toelichten waarom u «verbaasd»2 was over het feit dat de wethouders van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam de noodklok luidden, aangezien een jaar geleden lid Van den Hul u schriftelijk vragen stelde waarin de Rotterdamse wethouder aangaf dat het «niet in de verwachting ligt dat het tekort aan bevoegde leraren opgelost kan worden de komende jaren»3?

Vraag 3

Bent u van mening dat de additionele 116 miljoen euro voor de G5 om het lerarentekort op te lossen in principe voldoende was om deze dreigende schoolsluitingen te voorkomen? Zo ja, waar is het volgens u fout gegaan? Zo nee, wat is er nog meer nodig?

Vraag 4

Bent u van mening dat u de mogelijkheid hebt als Minister om in gesprek te treden met collega ministers wanneer domeinoverstijgende problematiek zich voordoet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het de uitspraak «maar ik kan er niets aan doen dat de huizen in die kleinere gemeenten goedkoper zijn en dat daarom docenten liever daar wonen en werken»4 fatalistisch overkomt en demoraliserend moet zijn voor de schoolbestuurders en leraren die er alles aan doen om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden?

Vraag 6

Bent u bereid zo spoedig mogelijk in gesprek te treden met voornoemde wethouders alsook uw collega’s in het kabinet om te komen tot duurzame oplossingen om schoolsluitingen te voorkomen?


X Noot
1

AD, 28 juni 2021, «Schoolsluiting dreigt in drie grote steden: lerarentekort loopt uit de hand», https://www.ad.nl/binnenland/schoolsluiting-dreigt-in-drie-grote-steden-lerarentekort-loopt-uit-de-hand~ae2ae3c7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

X Noot
2

De Gelderlander, 28 juni 2021, «Minister Slob verbaasd over alarm van grote steden over het lerarentekort: «Juist met hen heb ik vorig jaar afspraken gemaakt»», www.gelderlander.nl/home/minister-slob-verbaasd-over-alarm-van-grote-steden-over-het-lerarentekort-juist-met-hen-heb-ik-vorig-jaar-afspraken-gemaakt~a15ef76e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

X Noot
3

Antwoord op vragen van lid Van den Hul over het lerarentekort in Rotterdam, 30 juni 2020, documentnummer 2020D27399

X Noot
4

De Gelderlander, 28 juni 2021, «Minister Slob verbaasd over alarm van grote steden over het lerarentekort: «Juist met hen heb ik vorig jaar afspraken gemaakt»», www.gelderlander.nl/home/minister-slob-verbaasd-over-alarm-van-grote-steden-over-het-lerarentekort-juist-met-hen-heb-ik-vorig-jaar-afspraken-gemaakt~a15ef76e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Indiener(s)