Tweedemonitor / Kamervraag / De Durban IV-conferentieDe Durban IV-conferentie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z12808

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Durban IV-conferentie (ingezonden 6 juli 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Open brief: Nederland, ga niet naar Durban IV!»?1

Vraag 2

Deelt u de door het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) verwoorde zorgen over uitingen van antisemitisme tijdens eerdere Durban-conferenties, en de vrees dat dit herhaald zal worden tijdens de Durban IV-conferentie?

Vraag 3

Bent u daarom voornemens om, evenals gedurende Durban II en Durban III, af te zien van deelname van Nederland aan de bijeenkomst in september, omdat dit een belangrijk en helder diplomatiek signaal zou zijn dat Nederland antisemitisme afwijst? Zo nee, kunt u toelichten hoe die beslissing zich zou verhouden tot de afwijzende houding van Nederland tegenover antisemitisme?

Vraag 4

Betreurt u net als de indieners dat de laatste decennia ook in VN-verband steeds meer internationale vergaderingen en conferenties, die in theorie in het teken staan van vrede en mensenrechten, in de praktijk ontaarden in een diplomatiek pandemonium waar niet zelden Israëlkritiek en antisemitisme in elkaar overlopen, en uiteindelijk geen enkele groep bij gebaat is? Wat doet Nederland om deze trend te keren?


Indiener

Kees van der Staaij (SGP)

Gert-Jan Segers (CU)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 22877 )

Publicatiedatum
6 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl