Tweedemonitor / Kamervraag / Pulsvis-vergunningenPulsvis-vergunningen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z12511

Vragen van het lid Koekkoek (Volt) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over pulsvis-vergunningen (ingezonden 2 juli 2021).

Vraag 1

Hoe brengt u in de toekomst de onverenigbaarheid van Kamerwensen met geldende EU-afspraken onder de aandacht van de Kamer? Vindt u het een goed idee om in het vervolg hier actief op te informeren door bijvoorbeeld het opnemen van een «verenigbaarheid met EU-regels»-paragraaf?

Vraag 2

Welke gevolgen heeft het regelen van meer vergunningen voor pulsvissen (dan waar Nederland recht op had) gehad voor de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere Europese lidstaten, en daarmee voor het gelijke speelveld binnen de EU?

Vraag 3

Hoe kijkt u terug op het blijven pulsvissen in Franse wateren nadat in 2016 door Frankrijk was verzocht hiermee te stoppen? Heeft dit incident gevolgen voor de verstandhouding tussen de Franse en de Nederlandse overheid?1


X Noot
1

NOS, 30 juni 2021, «Lees hier hoe Nederland Brussel misleidde om pulsvisvergunningen» (https://nos.nl/artikel/2387301-lees-hier-hoe-nederland-brussel-misleidde-om-pulsvisvergunningen)


Indiener

Marieke Koekoek (VOLT)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 22834 )

Publicatiedatum
2 Juli 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl