Het SCP-rapport over het klimaatbeleid en de energietransitie

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het SCP-rapport over het klimaatbeleid en de energietransitie (ingezonden 30 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het SCP-rapport «Klimaataanpak: toekomstbepalende keuzes voor onze samenleving – de energietransitie vanuit burgerperspectief»?1

Vraag 2

Hoe reageert u (één voor één) op de volgende bevindingen van het SCP:

  • 1. dat ongeveer één op de tien huishoudens nu al moeite heeft met het betalen van de energiekosten en dat de warmtetransitie dat aandeel waarschijnlijk zal vergroten;

  • 2. dat het aantal huishoudens dat een relatief groot deel van het inkomen kwijt is aan energie, of het risico loopt de woonlasten inclusief energiekosten niet meer te kunnen opbrengen, nog veel groter is;

  • 3. dat een aanzienlijk deel van de huishoudens in financieel opzicht kwetsbaar is voor mogelijke gevolgen van de energietransitie;

  • 4. dat driekwart van de mensen bezorgd is dat klimaatmaatregelen hun leven duurder zullen maken of ervoor zullen zorgen dat zij (meer) moeite zullen hebben om hun energierekening te betalen;

  • 5. dat bijna de helft van de mensen verwacht dat de armoede in Nederland zal toenemen, terwijl slechts een zeer kleine groep een afname van de armoede verwacht;

  • 6. dat een meerderheid verwacht dat het verschil tussen arm en rijk in Nederland zal toenemen als gevolg van de energietransitie?

Vraag 3

Deelt u de conclusie dat het klimaatbeleid en, als gevolg daarvan, de energietransitie huishoudens regelrecht de (energie)armoede in jagen?

Vraag 4

Hoe reageert u – één voor één – op de volgende bevindingen van het SCP:

  • 1. dat een aanzienlijk deel van de mensen aangeeft het gevoel te hebben dat een kleine groep Nederlanders klimaatmaatregelen opdringt aan de rest;

  • 2. dat veel burgers het gevoel hebben weinig betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de Nederlandse klimaataanpak;

  • 3. dat een substantieel deel van de mensen zich in zekere mate in hun vrijheden beperkt voelt door de discussies over milieu en klimaat;

  • 4. dat mensen soms het gevoel hebben nergens meer van te mogen genieten door de nadruk op (gedrags)restricties, zoals minder autorijden, minder vliegen, minder vlees eten, minder warm douchen etc.?

Vraag 5

Deelt u de conclusie dat er van het, ook door u, vaak genoemde «draagvlak» en «burgerparticipatie» in de praktijk niets terechtkomt? Deelt u de conclusie dat dat tot gevolg heeft dat er onder andere landschapsvernietigende, ziekmakende windturbines bij de lokale bevolking door de strot worden geduwd?

Vraag 6

Hoe reageert u op de bevindingen van het SCP dat de mate van draagvlak voor bepaalde maatregelen ook samenhangt met de te verwachte effectiviteit? Hoe rijmt u dit met het feit dat Nederland verantwoordelijk is voor slechts 0,35% van de totale mondiale CO2-uitstoot en dat het Nederlandse klimaateffect verwaarloosbaar en praktisch onmeetbaar is?

Vraag 7

Wanneer zet u uw allesverblindende klimaatoogkleppen af en komt u tot de onvermijdelijke conclusie dat klimaatbeleid en, als gevolg daarvan, de energietransitie onzinnig, onmogelijk en onbetaalbaar zijn?

Indiener(s)Tweedemonitor