Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving over onbruikbare overheidsapps voor mensen met een beperkingDe berichtgeving over onbruikbare overheidsapps voor mensen met een beperking

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z11847

Vragen van de leden De Kort en Rajkowski (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichtgeving over onbruikbare overheidsapps voor mensen met een beperking (ingezonden 25 juni 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht van de NOS van 23 juni jl.?1 Aan welke eisen moeten alle apps van de overheid precies voldoen volgens de toegankelijkheidsverklaring?

Vraag 2

Erkent u het belang van digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel apps van de overheid toegankelijk zijn, dan wel een toegankelijkheidsverklaring hebben? Welke apps zijn dit?

Vraag 4

Wat gaat u doen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren?

Vraag 5

Kunt u toezeggen dat alle nieuwe overheidsapps voldoen aan de toegankelijkheidseisen zodat overheidsapps beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen?


X Noot
1

Overheidsapps vaak onbruikbaar voor mensen met beperking: «Er moet een omslag komen» | NOS.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl