Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank bij ‘Schier’ vernielen'Het bericht 'Milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank bij ‘Schier’ vernielen'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z11685

Vragen van de leden Tjeerd de Groot en Boucke (beiden D66) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank bij «Schier» vernielen» (ingezonden 24 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank bij «Schier» vernielen»?1

Vraag 2

Hoe waardeert u de zorgen van de milieuorganisaties betreffende het boren van gas ten noorden van Schier?

Vraag 3

Hoe zijn deze plannen in lijn met het Noordzeeakkoord?

Vraag 4

Kan gaswinning worden toegestaan wanneer dit schade toebrengt aan een natuurherstelproject in een Natura 2000-gebied?

Vraag 5

Hoe rijmt de vergunningsaanvraag van One Days met de vergunningen die zijn afgegeven aan de organisatoren van het natuurherstelproject?

Vraag 6

Is voor het project een natuurvergunning afgegeven? Zo ja, hoe garandeert u dat dit project niet leidt tot verslechtering van de natuur zoals opgenomen in artikel 6 lid 2 van de Vogel en Habitatrichtlijn?

Vraag 7

Is onderzocht of het project van One Days de best beschikbare technieken met zo minimaal mogelijke impact op de natuur benut?

Vraag 8

Voldoet One Days aan de regels en eisen die het Rijk stelt aan het aanboren van nieuwe gas- en olievoorraden in Nederland?

Vraag 9

Op welke manier gaat de overheid aan de slag met de zorgen van deze milieuorganisaties?

Vraag 10

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?


X Noot
1

Trouw, 4 juni 2021, Milieuorganisaties vrezen dat nieuwe gasboringen oesterbank bij «Schier» vernielen (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/milieuorganisaties-vrezen-dat-nieuwe-gasboringen-oesterbank-bij-schier-vernielen~b9dd23c7/, geraadpleegd op 23-06-2021)

Indiener

Tjeerd de Groot (D66)

Raoul Boucke (D66)


Gericht

Carola Schouten (CU)

Stef Blok (VVD)

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 22687 )

Publicatiedatum
24 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl