Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Winkelleegstand loopt snel op door corona'Het bericht 'Winkelleegstand loopt snel op door corona'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z11208

Vragen van de leden Romke de Jong (D66) en Aartsen (VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Winkelleegstand loopt snel op door corona» (ingezonden 18 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Winkelleegstand loopt snel op door corona»?1

Vraag 2

In hoeverre herkent u de in het artikel geschetste signalen dat de leegstand van winkelstraten in de grote steden toeneemt, en wat is uw reflectie daarop?

Vraag 3

Hoe rijmt u uw inzet uit de brief van 12 mei 2021 (Kamerstuk 31 757, nr. 105), waarin u aangeeft dat de problematiek rondom het toekomstbestendig maken van winkelgebieden in mindere mate opgaat voor grote steden, met de in dit artikel gestelde situatie in deze steden?

Vraag 4

Deelt u de mening dat voor alle binnensteden de negatieve gevolgen van leegstand tegen dienen te worden gegaan?

Vraag 5

Wat kunt u, naast uw inzet uit de brief van 12 mei 2021, doen voor deze grote steden om te voorkomen dat daar leegstand voor een langdurige periode plaatsvindt?

Vraag 6

Onderkent u de negatieve gevolgen als gevolg van leegstand, zoals verloedering en (sociale) onveiligheid, en op welke manier ondersteunt u gemeenten in het tegengaan hiervan?

Vraag 7

Herkent u de in het artikel geschetste beeld dat verhuurders van winkelpanden de huren flink hebben verlaagd in een poging het tij rondom de toenemende leegstand te keren?

Vraag 8

Wat kunt u, samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aanvullend doen om leegstaand winkelvastgoed dat naar verwachting voor een langere termijn leegstand kent om te zetten in woningen op korte termijn?


X Noot
1

NOS, 16 juni 2021, «Winkelleegstand loopt snel op door corona». (https://nos.nl/artikel/2385212-winkelleegstand-loopt-snel-op-door-corona)


Indiener

Romke de Jonge (D66)

Thierry Aartsen (VVD)


Gericht

Mona Keijzer (CDA)


Access ( 22588 )

Publicatiedatum
18 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl