Herkomst van materieel

Vragen van het lid Jansen (FvD) aan de Staatssecretaris van Defensie over herkomst van materieel (ingezonden 18 juni 2021).

Vraag 1

Kunt u een lijst geven van de standaarduitrusting van militairen?

Vraag 2

Kunt u daarbij ook bij ieder artikel aangeven in welk land het is geproduceerd?

Vraag 3

Deelt u de mening dat we zoveel mogelijk materieel in Nederland moeten produceren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen hebt u hiertoe al gezet en welke bent u nog voornemens te zetten?

Indiener(s)Tweedemonitor