Tweedemonitor / Kamervraag / Rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.Rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10555

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer (ingezonden 11 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten in het Nederlands Dagblad «Na stikstofcrisis vrezen partijen een watercrisis» en «Waterkwaliteit is tikkende tijdbom» in Trouw?1

Vraag 2

Deelt u de verwachting van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) dat de rechter het land op slot gaat zetten zodat na de stikstofcrisis een watercrisis over ons heen dreigt te golven met grote economische en maatschappelijke gevolgen?

Vraag 3

Kunt u toezeggen dat u bij het kaart brengen van de juridische aspecten rond de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de Kaderrichtlijn Water alles op alles zet om te voorkomen dat u onverhoopt actiegroepen in de kaart speelt die de uitkomsten van het onderzoek zullen aangrijpen om rechtszaken te beginnen tegen de Staat?

Vraag 4

Onderkent u dat het verwijzen naar dreigende juridische procedures waarmee actiegroepen buiten de politieke besluitvorming om bij de rechter hun gelijk kunnen halen opnieuw aantoont dat het collectieve actierecht (art. 3:305a Burgerlijk Wetboek) dringend bijstelling behoeft?

Vraag 5

Bent u van oordeel dat het aan het parlement is om uitleg te geven aan en keuzes te maken met betrekking tot de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en niet aan de rechter?


X Noot
1

Nederlands Dagblad 10 juni, «Na stikstofcrisis vrezen partijen een watercrisis», <https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1041229/article> en Trouw 11 juni 2021, «Waterkwaliteit is tikkende tijdbom», <https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/1273/articles/1368522/8/1>.

Indiener

Derk Jan Eppink ()


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 22452 )

Publicatiedatum
11 Juni 2021
Gerelateerd

Rechterlijk ingrijpen in het waterbeheer.

De schuldsanering en een effectieve schuldenrechter

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’

Ongeveer 14.000 leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen die volgens het Centraal Planbureau zonder verder ingrijpen een hoger schooladvies mislopen

De berichten dat de meeste bedrijven in de vleessector de RIVM-richtlijnen niet naleven

Complicaties door onprofessionele behandelingen

Het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Nedmag en de zoutwinningsactiviteiten in Zuidwending.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl