Tweedemonitor / Kamervraag / Haatzaaien in (nieuwe) Palestijnse lesmethodenHaatzaaien in (nieuwe) Palestijnse lesmethoden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10545

Vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (beiden SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over haatzaaien in (nieuwe) Palestijnse lesmethoden (ingezonden 11 juni 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Schoolboeken Palestijnse Autoriteit opnieuw vol met haat»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de conclusie van het Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-SE) dat de nieuwe Palestijnse schoolboeken nog minder aansluiten bij de onderwijswaarden van de Verenigde Naties (VN) dan voorgaande edities?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat leerlingen bij rekenoefeningen het aantal martelaren moeten optellen, ook in relatie tot de onderwijswaarden van de VN?

Vraag 4

Wat is uw mening over het feit dat bij opdrachten in aardrijkskunde- en geschiedenisboeken geen ruimte bestaat voor Israël op de kaart, omdat het hele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wordt gezien als «Palestina»?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u het feit dat de Joodse geschiedenis wordt genegeerd en dat eerdere alinea’s over het vredesproces zijn geschrapt uit de schoolboeken? In hoeverre draagt dit bij aan vrede en verzoening?

Vraag 6

Deelt u de zorg over het feit dat «Het Joodse volk in Palestina» in de nieuwe schoolboeken is veranderd in «Zionistische Joden in Palestina», en dat de term «het Joodse volk» is veranderd in «de Joden»? Beaamt u dat hiermee de legitimiteit van de Joden als volk ondergraven wordt?

Vraag 7

Worden deze lesmethoden op enige wijze, direct dan wel via de VN, de EU of op andere indirecte wijze, mede gefinancierd door de Nederlandse staat?

Vraag 8

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het tegengaan van haatzaaien en intolerantie in door de UNRWA (mede-)gefinancierde Palestijnse lesmethoden?2

Vraag 9

Wat is uw reactie op de bewering in het bericht «EU study finds incitement in Palestinian textbooks, kept from public» waarin staat dat de Europese Commissie een rapport over haatzaaien in lesmethoden van de Palestijnse Autoriteit onder de pet heeft gehouden? Klopt die bewering? Zo nee, wat is er dan concreet met deze conclusies gedaan?3

Vraag 10

Hoeveel euro aan Europese subsidies is van 2017 tot heden naar lesmethoden van de Palestijnse Autoriteit gevloeid?

Vraag 11

In hoeverre voldeden deze lesmethoden aan de UNESCO-standaarden rondom vrede, tolerantie en geweldloosheid, en hoe heeft de Europese Commissie dit bevorderd?


X Noot
1

Cidi, 8 juni 2021, «Schoolboeken Palestijnse Autoriteit opnieuw vol met haat» (https://www.cidi.nl/schoolboeken-palestijnse-autoriteit-opnieuw-vol-met-haat/).

X Noot
2

Antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij over UNRWA-studiematerialen, Aanhangsel der Handelingen 2020–2021, nr. 1889.

X Noot
3

The Jerusalem Post, 9 juni 2021, «EU study finds incitement in Palestinian textbooks, kept from public».

Indiener

Kees van der Staaij (SGP)

Chris Stoffer (SGP)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 22450 )

Publicatiedatum
11 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl