Tweedemonitor / Kamervraag / De fotografie-aanbesteding RijksoverheidDe fotografie-aanbesteding Rijksoverheid

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10448

Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister-President en de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken en Klimaat over de fotografie-aanbesteding rijksoverheid (ingezonden 10 juni 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de aankomende aanbesteding van de fotografie-opdrachten vanuit de rijksoverheid? Zo ja, wat is de status van de aanbesteding?

Vraag 2

Herinnert u zich de motie Vos/Mulder uit 2017 over het niet onnodig clusteren van opdrachten en de mogelijkheid voor freelance-fotografen om mee te dingen in de aanbesteding (Kamerstuk 32 440, nr. 100)? Zo ja, bent u van plan om deze motie weer mee te nemen bij de nieuwe aanbesteding?

Vraag 3

Hoe beziet u de afgelopen aanbesteding en welke lessen trekt u hieruit voor de komende aanbesteding?

Vraag 4

Bent u van mening dat door de opzet van de aanbesteding de tarieven van fotografen onder druk komen te staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u in de komende aanbesteding anders doen om dit te voorkomen?

Vraag 5

Wat zijn de mogelijkheden binnen de komende aanbesteding om verbeteringen aan te brengen zodat er een gelijker speelveld ontstaat tussen freelance fotografen en bureaus om mee te kunnen doen aan de aanbesteding tegen redelijke tarieven?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Sneller, Wuite, Romke de Jong en Van Weyenberg (allen D66), ingezonden 9 juni 2021 (vraagnummer 2021Z10261).

Indiener

Henk Nijboer (PvdA)

Gijs van Dijk (PvdA)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)

Stef Blok (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Access ( 22416 )

Publicatiedatum
10 Juni 2021
Gerelateerd

De fotografie-aanbesteding Rijksoverheid

De aanbesteding van fotografieopdrachten

Het bericht 'Vervoersbedrijf-keolis-frauduleuze-sideletters-chinese-bedrijven-aanbesteding'

De voortgang van de aanbestedingsprocedure van de ‘Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten'

Europese aanbesteding van medische apparatuur en hulpmiddelen

Het bericht 'Bouwer staat 3:1 achter bij Tendergeschil: ‘Bizar dat politiek ingrijpen uit blijft''

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

De aanbesteding jeugdzorg in Noord Holland Noord

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl