Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking’Het bericht ‘SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10445

Vragen van het lid Werner (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking» (ingezonden 10 juni 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat mensen met een lichamelijke beperking nog altijd niet kunnen deelnemen aan de samenleving zoals mensen zonder een lichamelijke beperking dat doen?

Vraag 3

Wat vindt u van het feit dat het SCP stelt dat mensen met een lichamelijke beperking ook vaak de strijd aan moeten gaan om gelijk te worden behandeld?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat mensen met een lichamelijk beperking te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen?

Vraag 5

Vindt u dat het programma Onbeperkt Meedoen voldoende bouwstenen biedt voor de aanpak van discriminatie van mensen met beperkingen? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 6

Denkt u dat de ondertekening van het Facultatief Protocol voor het VN-verdrag Handicap (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) kan helpen de samenleving meer (zowel letterlijk als figuurlijk) in te richten voor mensen met beperkingen? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 7

Vindt u dat sinds de inwerkingtreding van het VN-verdrag Handicap in 2016 de situatie van mensen met beperkingen verbetert is? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 8

Wat vindt u van de conclusie dat echte verbetering moet komen uit concrete richtlijnen die meer meetbaar en toetsbaar zijn?

Vraag 9

Vindt u dat de afspraken rondom het VN-verdrag voldoende meetbaar en toetsbaar zijn? Waarom wel of waarom niet?

Vraag 10

Hoeveel gemeenten hebben inmiddels een inclusieagenda opgesteld?

Vraag 11

Wordt de website digitoegankelijk.nl van de overheid veel gebruikt? Wordt gemeten en getoetst hoe vaak deze site gebruikt wordt?


X Noot
1

NOS, 8 juni 2021, «SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met lichamelijke beperking» https://nos.nl/artikel/2384101-scp-samenleving-nog-steeds-niet-ingericht-voor-mensen-met-lichamelijke-beperking

Indiener

Lucille Werner (CDA)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 22419 )

Publicatiedatum
10 Juni 2021
Gerelateerd

Het bericht ‘SCP: samenleving nog steeds niet ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking’

Gasvrij wonen

De sociale staat van Nederland 2019

Het SCP-rapport ‘Armoede in kaart 2019’

De maatschappelijke waarde van mantelzorg

Toename van werkende armen

De Rotterdamse klimaatplannen

Het artikel ‘Kan ik meer verdienen met hetzelfde werk in het PO?

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl