Tweedemonitor / Kamervraag / De motie Alkaya, 31066, nr. 827De motie Alkaya, 31066, nr. 827

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10440

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de motie Alkaya, 31 066, nr. 827 (ingezonden 10 juni 2021).

Vraag 1

Kunt u, gezien uw oordeel dat de motie-Alkaya die de regering oproept om de beoordeling binnen één dag-aanpak vóór september 2021 landelijk uit te rollen onhaalbaar zou zijn, per pilot (Leeuwarden, Almere en Zaanstad) aangeven om hoeveel dossiers het gaat en hoeveel medewerkers hierbij zijn betrokken?1

Vraag 2

Kunt u de bovenstaande vraag nog deze week beantwoorden, zodat dit betrokken kan worden bij de beoordeling van deze motie?


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 827.


Indiener

Renske Leijten (SP)

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Alexandra van Huffelen (D66)


Access ( 22417 )

Publicatiedatum
10 Juni 2021
Gerelateerd

De motie Alkaya, 31066, nr. 827

De privatisering van het patiëntencontact door bedrijven die geld verdienen aan het informeren van kankerpatiënten

Een ambtenaar die een stuk van het onderzoek van de EDP auditoren uit het concept-verslag van onafhankelijke onderzoekers verwijderde

Het inclomplete AVG verwerkingsregister en over onbeantwoorde belangrijke vragen over de kinderopvangtoeslagaffaire

Vele ouders die in deze zomervakantie een brief kregen om binnen de veel te korte termijn van twee weken bewijsstukken over de kinderopvangtoeslag 2019 op te sturen

De vaccinatiestrategie in Nederland

De vele openstaande vragen die er zijn over de compensatie van gedupeerden in de toeslagenaffaire.

De Nederlandse voorbereiding op een harde Brexit

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl