Tweedemonitor / Kamervraag / De motie Alkaya, 31066, nr. 827De motie Alkaya, 31066, nr. 827

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10440

Vragen van de leden Alkaya en Leijten (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de motie Alkaya, 31 066, nr. 827 (ingezonden 10 juni 2021).

Vraag 1

Kunt u, gezien uw oordeel dat de motie-Alkaya die de regering oproept om de beoordeling binnen één dag-aanpak vóór september 2021 landelijk uit te rollen onhaalbaar zou zijn, per pilot (Leeuwarden, Almere en Zaanstad) aangeven om hoeveel dossiers het gaat en hoeveel medewerkers hierbij zijn betrokken?1

Vraag 2

Kunt u de bovenstaande vraag nog deze week beantwoorden, zodat dit betrokken kan worden bij de beoordeling van deze motie?


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 827.


Indiener

Renske Leijten (SP)

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Alexandra van Huffelen (D66)


Access ( 22417 )

Publicatiedatum
10 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl