Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Minister over gedoe met examenpost: ‘Sommige leerlingen zullen uitslag donderdag niet weten’’Het bericht ‘Minister over gedoe met examenpost: ‘Sommige leerlingen zullen uitslag donderdag niet weten’’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10264

Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht «Minister over gedoe met examenpost: «Sommige leerlingen zullen uitslag donderdag niet weten»» (ingezonden 9 juni 2021).

Vraag 1

Wanneer ontving u de eerste signalen dat het proces van bezorging van de eindexamens niet juist verliep?1

Vraag 2

Heeft u toen direct actie ondernomen en zo ja, welke?

Vraag 3

Hebben de getroffen scholen het protocol gevolgd van de VO-raad? Zo ja, hoeveel van deze scholen hebben dit gedaan en zijn door deze scholen kopieën gemaakt van de examens? Zo nee, hoeveel scholen niet?

Vraag 4

Indien scholen geen kopieën hebben gemaakt, bestaat dan nog een mogelijkheid dat de leerlingen geen herexamen hoeven te doen? Bijvoorbeeld door te vertrouwen op de eerste corrector?

Vraag 5

Wat betekent dit voor leerlingen waarvan later blijkt dat zij een vak niet gehaald hebben en die dus een herexamen moeten aanvragen?

Vraag 6

Worden extra maatregelen getroffen voor het tweede tijdvak? Zo ja, welke?

Vraag 7

Kunt u deze vragen beantwoorden voor vrijdag 11 juni?


X Noot
1

AD, 8 juni 2021, Minister over gedoe met examenpost: «Sommige leerlingen zullen uitslag donderdag niet weten», https://www.ad.nl/binnenland/minister-over-gedoe-met-examenpost-sommige-leerlingen-zullen-uitslag-donderdag-niet-weten~a985e18e/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl