Tweedemonitor / Kamervraag / Het meerekenen van studieschuld bij een hypotheekaanvraagHet meerekenen van studieschuld bij een hypotheekaanvraag

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10263

Vragen van het lid Jansen (FVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het meerekenen van studieschuld bij een hypotheekaanvraag (ingezonden 9 juni 2021).

Vraag 1

Bent u het ermee eens dat studieschuld niet zou moeten worden meegerekend bij een hypotheekaanvraag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen om te zorgen dat dit niet gebeurt?

Vraag 2

Bent u voorstander van het compenseren van de generatie studenten die geen basisbeurs hebben ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u voornemens om studenten, die al begonnen waren aan een studie toen de coronamaatregelen werden ingesteld, te compenseren voor de verminderde kwaliteit van het onderwijs door de coronamaatregelen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Freek Jansen (FvD)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 22390 )

Publicatiedatum
9 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl