Tweedemonitor / Kamervraag / Het opsporen van gestolen kunstHet opsporen van gestolen kunst

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10109

Vragen van de leden Van der Werf en Wuite (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het opsporen van gestolen kunst (ingezonden 8 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het boek «Tussen Kunst en Cash» van Pieter van Os en Arjen Ribbens?

Vraag 2

Klopt het dat het Team Kunst en Antiek van de Landelijke Eenheid slechts zeven fte telt? Zo nee, hoeveel zijn het er dan?

Vraag 3

Bent u van mening dat het Team Kunst en Antiek op dit moment haar taken en verantwoordelijkheden voldoende kan uitvoeren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat het Team Kunst en Antiek vaak samenwerkt met een privédetective omdat deze soms effectiever kan opereren dan het Team zelf?

Vraag 5

Klopt het dat er voor daadwerkelijk onderzoek naar gestolen kunst eigenlijk geen capaciteit is? Kunt u aangeven welke taken het Team Kunst en Antiek nu moet laten liggen vanwege beperkte of gebrek aan capaciteit?

Vraag 6

Kunt u cijfers verschaffen wat de (gemiddelde) pakkans is bij kunstdiefstal? Hoe beoordeelt u deze cijfers?

Vraag 7

Hoe vaak wordt de dader van een kunstdiefstal ook daadwerkelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade?

Vraag 8

Welke verbeteringen ziet u bij de opsporing en berechting van kunstdiefstal?

Indiener

Hanneke van Werf (D66)

Jorien Wuite (D66)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 22382 )

Publicatiedatum
8 Juni 2021Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het opsporen van gestolen kunst

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat er opnieuw politie-uniformen zijn gestolen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Dief gaat in Duindorp met een auto aan de haal'

Gestolen politie-uniformen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl