Tweedemonitor / Kamervraag / Het opsporen van gestolen kunstHet opsporen van gestolen kunst

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z10109

Vragen van de leden Van der Werf en Wuite (beiden D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het opsporen van gestolen kunst (ingezonden 8 juni 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het boek «Tussen Kunst en Cash» van Pieter van Os en Arjen Ribbens?

Vraag 2

Klopt het dat het Team Kunst en Antiek van de Landelijke Eenheid slechts zeven fte telt? Zo nee, hoeveel zijn het er dan?

Vraag 3

Bent u van mening dat het Team Kunst en Antiek op dit moment haar taken en verantwoordelijkheden voldoende kan uitvoeren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat het Team Kunst en Antiek vaak samenwerkt met een privédetective omdat deze soms effectiever kan opereren dan het Team zelf?

Vraag 5

Klopt het dat er voor daadwerkelijk onderzoek naar gestolen kunst eigenlijk geen capaciteit is? Kunt u aangeven welke taken het Team Kunst en Antiek nu moet laten liggen vanwege beperkte of gebrek aan capaciteit?

Vraag 6

Kunt u cijfers verschaffen wat de (gemiddelde) pakkans is bij kunstdiefstal? Hoe beoordeelt u deze cijfers?

Vraag 7

Hoe vaak wordt de dader van een kunstdiefstal ook daadwerkelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade?

Vraag 8

Welke verbeteringen ziet u bij de opsporing en berechting van kunstdiefstal?


Indiener

Hanneke van Werf (D66)

Jorien Wuite (D66)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 22382 )

Publicatiedatum
8 Juni 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl