Het bericht 'Ruimte voor half miljoen woningen in het groen'

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Ruimte voor half miljoen woningen in het groen» (ingezonden 8 juni 2021).

Vraag 1

Hoe reageert u op het rapport «Ruimtelijke ordening en bouwlocaties – De potentie van woningbouw in de groene omgeving» van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), waaruit blijkt dat er 500.000 woningen in het groen gebouwd kunnen worden? Deelt u de mening dat dit heel goed nieuws is?1 2

Vraag 2

Deelt u de conclusie van het EIB dat het niet zal lukken om een miljoen woningen alleen binnenstedelijk te bouwen en dat het efficiënter is om ook op grote locaties in het groen te bouwen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het Rijk – u dus – veel méér de regie moet nemen bij de bouwopgave? Zo ja, wanneer neemt u die regie, opdat de benodigde nieuwbouw – dus óók in het groen – daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Bent u ertoe bereid om gemeenten en provincies die daarbij dwarsliggen op de vingers te tikken?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er geen windturbines gebouwd moeten worden, maar woningen? Bent u er daarom toe bereid alsnog een aanwijzing te geven voor woningbouw op locatie Rijnenburg in plaats van de door Utrecht geplande windturbines?

Vraag 5

Bent u bekend met «Bevolkingsprognose 2020–2070» van het CBS, waaruit blijkt dat Nederland in 2070 20,4 miljoen inwoners zal tellen en dat «internationale migratie [...] een belangrijke rol [speelt] bij de toekomstigebevolkingsgroei»?3 Bent u tevens bekend met het onderzoek van ABF Research, waarin wordt geconcludeerd dat immigratie de woningnood aanjaagt en dat woningbouwers niet kunnen opbouwen tegen de enorme groei van het aantal immigranten?4

Vraag 6

Deelt u de conclusie dat het sluiten van de Nederlandse grenzen voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen ook de woningmarkt ten goede komt? Hoe groot bedraagt de bouwopgave tot 2030 indien de grenzen voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen worden gesloten?


X Noot
2

Economisch Instituut voor de Bouw, «Ruimtelijke ordening en bouwlocaties – De potentie van woningbouw in de groene omgeving», juni 2021: https://www.eib.nl/waar-kunnen-1-miljoen-woningen-worden-gebouwd/

X Noot
3

CBS, «Bevolkingsprognose 2020–2070: Veronderstellingen over immigratie», 2 juni 2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/bevolkingsprognose-2020–2070-veronderstellingen-over-immigratie

X Noot
4

De Telegraaf, «Immigratie jaagt woningnood in Randstad aan», 18 juni 2020: https://www.telegraaf.nl/financieel/349416608/immigratie-jaagt-woningnood-in-randstad-aan

Indiener(s)Tweedemonitor