Tweedemonitor / Kamervraag / Ernstig dementerenden die gedwongen moeten vertrekken uit een kleinschalige woonvormErnstig dementerenden die gedwongen moeten vertrekken uit een kleinschalige woonvorm

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z09738

Vragen van de leden Kwint en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ernstig dementerenden die gedwongen moeten vertrekken uit een kleinschalige woonvorm (ingezonden 3 juni 2021).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat een groep ernstig dementerende mensen gedwongen moet verhuizen uit zijn kleinschalige woonvorm omdat de bestuurder uit bedrijfseconomische redenen geen zorg meer wil bieden?1, 2

Vraag 2

Vindt u het acceptabel dat mensen met ernstige dementie op hoge leeftijd gedwongen worden te verhuizen omdat ze niet winstgevend genoeg zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Heeft u contact met de bestuurder van deze zorgaanbieder over deze beslissing? Zo ja, sinds wanneer? Zo neen, bent u bereid contact met de zorgaanbieder op te nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Wilt u uitzoeken waarom deze beslissing precies genomen wordt en of er andere mogelijkheden zijn onderzocht om deze bewoners zorg te kunnen blijven bieden in deze kleinschalige woonvorm? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) betrokken bij deze zorgaanbieder? Zo ja, wat is het oordeel van de IGJ? Zo neen, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid zich in te zetten om te voorkomen dat deze bewoners gedwongen verhuisd moeten worden? Zo ja, wilt u de Kamer hiervan op de hoogte houden? Zo neen, waarom laat u deze bewoners aan hun lot over?

Vraag 7

Wilt u de Kamer tijdig op de hoogte houden over de ontwikkelingen omtrent deze situatie?

Vraag 8

Wat zegt deze situatie over de wens van de Kamer om versneld kleinschalige zorginstellingen te laten bouwen? Kunt u uw antwoord toelichten?3


X Noot
1

Omroep Gelderland, 1 juni 2021, «Ernstig dementerenden moeten weg, omdat zorg te duur is: «Ze worden als postpakketjes weggezet»» (https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/7065599/Ernstig-dementerenden-moeten-weg-omdat-zorg-te-duur-is-Ze-worden-als-postpakketjes-weggezet)

X Noot
2

Hart van Nederland, 30 mei 2021, «Woede over sluiting kleinschalige woonvorm dementerende ouderen: «Mijn moeder is geen postpakketje!»» (https://www.hartvannederland.nl/nieuws/gezondheid/woede-over-sluiting-kleinschalige-woonvorm-dementerende-ouderen-mijn-moeder)

X Noot
3

Kamerstuk 35 570, nr. 20


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl