Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de tarieven bij gemeenten voor trouwceremonies stijgenHet bericht dat de tarieven bij gemeenten voor trouwceremonies stijgen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08831

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de tarieven bij gemeenten voor trouwceremonies stijgen (ingezonden 25 mei 2021).

Vraag 1

Deelt u de mening dat trouwen voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen met minder inkomen? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Ziet u ook een verband tussen de stijgende kosten voor trouwen en de verslechterde inkomenspositie van gemeenten? Zo nee, wat is dan uw verklaring voor het stijgen van de kosten?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het niet de bedoeling is dat gemeenten het verhogen van de leges voor huwelijken gebruiken om gaten in de begroting te vullen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid een onderzoek te doen naar de kostendekkendheid van trouwleges en hoe hier een maximum aan gesteld kan worden? Zo nee, waarom niet?2


Indiener

Renske Leijten (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 22029 )

Publicatiedatum
25 Mei 2021
Gerelateerd

Het bericht dat de tarieven bij gemeenten voor trouwceremonies stijgen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De tariefverhogingen van Rendac

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

Te lage tarieven voor pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdhulp

De financiële tarieven in de forensische zorgsector

Het artikel ‘Waterbedrijven willen tarieven kunnen verhogen’

Het bericht ‘Kosten nieuwbouw stijgen met 16 procent door BENG-eisen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl