Tweedemonitor / Kamervraag / PFAS in voedselverpakkingenPFAS in voedselverpakkingen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08822

Vragen van het lid De Hoop (PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over PFAS in voedselverpakkingen (ingezonden 25 mei 2021).

Vraag 1

Kent u de berichten «Milieuorganisaties maken zich zorgen om voedselverpakkingen vol PFAS»1 en «Juist in «groene» verpakkingen zitten schadelijke pfas-stoffen, stelt studie»?2

Vraag 2

Wat is uw reactie op de uitkomst van het onderzoek van acht milieuorganisaties dat bijna een derde van de geselecteerde verpakkingen behandeld is met PFAS?

Vraag 3

Bent u het eens met de uitspraak dat de hoeveelheid PFAS in ons voedsel en drinkwater zorgwekkend is, en dat dit gevaarlijk is voor kinderen en foetussen in de baarmoeder?

Vraag 4

Vindt u ook dat moeilijk of niet-afbreekbare stoffen met potentieel schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu niet in voedselverpakkingen thuishoren?

Vraag 5

Waarom is het toegestaan om voedselverpakkingen te behandelen met PFAS?

Vraag 6

Bent u bereid onderzoek te doen naar de omvang van het gebruik van PFAS in voedselverpakkingen en de gevolgen voor mens en milieu, en dit met de Kamer te delen?


X Noot
1

NOS, 20 mei 2021 (Milieuorganisaties maken zich zorgen om voedselverpakkingen vol PFAS | NOS).

X Noot
2

De Volkskrant, 20 mei 2021 (Juist in «groene» verpakkingen zitten schadelijke pfas-stoffen, stelt studie | De Volkskrant).


Indiener

Habtamu de Hoop (PvdA)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 22047 )

Publicatiedatum
25 Mei 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl