Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'EU-commissie ergert food- en agribusiness'Het bericht 'EU-commissie ergert food- en agribusiness'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08816

Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «EU-commissie ergert food- en agribusiness» (ingezonden 25 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «EU-commissie ergert food- en agribusiness»?1

Vraag 2

Klopt het dat de Europese Commissie weigert om de effecten van de Van boer tot bord-strategie door te rekenen ondanks een eerdere belofte dat wel te doen?

Vraag 3

Kunt u ingaan op de zorgen geuit door het samenwerkingsverband van agrarische organisaties COPA-COGECA, zoals de gevolgen van de Van boer tot bord-strategie op de productiecapaciteit, de concurrentieverhoudingen en de voedselprijzen?

Vraag 4

Kunt u verklaren waarom er nog geen effectbeoordeling is gemaakt door de Europese Commissie maar wel de door de Amerikaanse regering?2

Vraag 5

Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat er een belangrijke beleidswijziging wordt doorgevoerd met gevolgen voor voedselzekerheid, voedselveiligheid en de betaalbaarheid van voedsel zonder een zeer grondige effectbeoordeling?

Vraag 6

Kunt u toezeggen dat u uw steun voor de Van boer tot bord-strategie intrekt en deze pas verleent als er een positieve effectbeoordeling openbaar gemaakt is? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Boerderij, 20 mei 2021, «EU-commissie ergert food- en agribusiness» (EU-commissie ergert food- en agribusiness – Boerderij)

X Noot
2

Food&Agribusiness, 5 november 2020, «USDA: meer honger en hogere prijzen door Boer-tot-Bord» (USDA: meer honger en hogere prijzen door Boer-tot-Bord – Food & Agribusiness)


Indiener

Edgar Mulder (PVV)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 22044 )

Publicatiedatum
25 Mei 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl