Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat werknemers kunnen fluiten naar hun vakantiecentenHet bericht dat werknemers kunnen fluiten naar hun vakantiecenten

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08673

Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat werknemers kunnen fluiten naar hun vakantiecenten (ingezonden 21 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Miljoenen werknemers ontvangen dit jaar geen vakantiegeld»1 en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)-onderzoek «1 op 5 krijgt geen vakantiegeld»2?

Vraag 2

Bent u het eens dat het «vakantiegeld» voor veel werknemers hard nodig is om (achterstallige) rekeningen te betalen?

Vraag 3

Vindt u het daarom ook zorgwekkend dat sommige werkgevers mogelijk geen of minder vakantiegeld uit willen gaan betalen aan hun werknemers?

Vraag 4

Klopt het, zoals ook het CNV stelt, dat bij de tegemoetkoming van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook het vakantiegeld is meegenomen? Zo ja, bent u bent bereid om dit signaal ook aan werkgevers af te geven?

Vraag 5

Welke stappen gaat u verder zetten om er voor te zorgen dat alle werknemers het hoognodige vakantiegeld ontvangen? Gaat u werkgevers(organisaties) hierop aanspreken?

Vraag 6

Bent u verder bereid om, in overleg met vakbonden en werkgevers, te kijken naar oplossingen mocht een ondernemer het vakantiegeld echt niet kunnen uitbetalen?

Vraag 7

Naast minder inkomen voor werknemers heeft het niet ontvangen van vakantiegeld ook grote gevolgen voor een mogelijke Werkloosheidswet (WW)-uitkering bij ontslag, bent u daarom bereid hier samen het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) coulant mee om te gaan en hier een oplossing voor te zoeken mocht dit voorkomen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Kent (SP), ingezonden 21 mei 2021 (vraagnummer 2021Z08670).


X Noot
1

AD, 19 mei 2021, «Miljoenen werknemers ontvangen dit jaar geen vakantiegeld» (https://www.ad.nl/geld/miljoenen-werknemers-ontvangen-dit-jaar-geen-vakantiegeld~a3687f72/)

X Noot
2

CNV, 19 mei 2021, «CNV-onderzoek: 1 op 5 werkenden krijgt geen vakantiegeld» (https://www.cnv.nl/nieuws/cnv-onderzoek-1-op-5-werkenden-krijgt-geen-vakantiegeld/)


Indiener

Gijs van Dijk (PvdA)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


Access ( 21993 )

Publicatiedatum
21 Mei 2021
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Taxibedrijven kunnen fluiten naar 4.000 euro tegemoetkoming’

Het bericht dat werknemers kunnen fluiten naar hun vakantiecenten

De berichten ‘Weidevogels kunnen door roofdieren fluiten naar nakomelingen’ en ‘Goed predatiebeheer behoudt grutto’s in Limburg’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl