Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Ikke prikken – en de rest kan stikkenHet artikel ‘Ikke prikken – en de rest kan stikken

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08668

Vragen van de leden Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Ikke prikken – en de rest kan stikken» (ingezonden 21 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de reconstructie over de vaccinatiestrategie: «Ikke prikken – en de rest kan stikken»?1

Vraag 2

Op basis van welke inzichten was het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in eerste instantie van mening dat het vaccin BioNTech/Pfizer een lage werkzaamheid heeft bij ouderen?

Vraag 3

Waarom is het Gezondheidsraadadvies van 24 december 2020 en het Outbreak Management Team (OMT)-advies van 4 januari 2021 niet leidend geweest om eerst ouderen en mensen met een medisch risico te vaccineren?

Vraag 4

Hoe kijkt u zelf terug op de uitrol van de vaccinatiecampagne? Deelt u de opvatting dat het buitengewoon bijzonder is dat tussen de eerste 300.000 vaccinuitnodigingen geen enkele uitnodiging zat voor de meest kwetsbaren?

Vraag 5

Wat is uw verklaring voor het gegeven dat uitnodigingen voor mensen met een medisch risico meermaals zijn uitgesteld in de vaccinatiecampagne?

Vraag 6

Wanneer hebbenalle mensen met een medisch risico een oproep ontvangen om zich te laten vaccineren?

Vraag 7

Waar kunnen mensen terecht als ze een verhoogd medisch risico hebben maar nog geen uitnodiging hebben ontvangen?

Vraag 8

Bestaat er een relatie tussen het krijgen van trombose na toediening van het AstraZeneca-vaccin en eerder lijden aan trombose of trombose in de familie? Zo ja, waar kunnen deze 60 tot 64-jarigen terecht als zij te zijner tijd een ander vaccin toegediend willen hebben? Wanneer komt dit perspectief voor deze doelgroep? Waarom kunnen huisartsen of andere medische professionals voor deze doelgroep geen maatwerk leveren?

Vraag 9

Kunt u deze vragen vóór 26 mei aanstaande beantwoorden?


X Noot
1

De Groene Amsterdammer, 19 mei 2021, «Ikke prikken – en de rest kan stikken» (https://www.groene.nl/artikel/ikke-prikken-en-de-rest-kan-stikken).


Indiener

Lisa Westerveld (GL)

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 21991 )

Publicatiedatum
21 Mei 2021
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl