Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Medische kwalen gemist door tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten’Het bericht ‘Medische kwalen gemist door tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08485

Vragen van het lid Werner (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Medische kwalen gemist door tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten» (ingezonden 20 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Medische kwalen gemist door tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten» van Skipr d.d. 20 april 2021?1

Vraag 2

Bent u bekend met het zorgelijke tekort van AVG’s (arts verstandelijk gehandicapten)?

Vraag 3

Vindt u dat mensen met een verstandelijke handicap de zorg krijgen die ze nodig hebben aangezien er een tekort is aan AVG’s?

Vraag 4

Hoe kunt u waarborgen dat cliënten en patiënten de juiste zorg krijgen?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van de lage instroom van het aantal mensen dat de opleiding volgt tot AVG?

Vraag 6

Wat vindt u ervan dat er minimaal 48 artsen moeten starten met de specialisatie voor AVG om aan de vraag te kunnen voldoen, terwijl het er echter gemiddeld 17 zijn?

Vraag 7

Kunt u aangeven hoe het komt dat het specialisme AVG zo onbekend is bij studenten? Kunt u aangeven wat er gedaan wordt om de opleiding tot AVG aantrekkelijk te maken? Kunt u zeggen wat gedaan wordt om dit specifieke specialisme onder de aandacht te brengen?

Vraag 8

Kunt u uitleggen waarom er een tekort aan poliklinieken is waar mensen met hun specifieke problemen terecht kunnen? Klopt het dat de meeste artsen vaak in dienst zijn van een zorginstelling, terwijl de meeste mensen met een beperking thuis wonen?

Vraag 9

Klopt het dat mensen met een verstandelijke beperking vooral worden verzorgd door mensen met kennis van gedragsproblemen, maar minder door mensen met medische kennis waardoor medische kwalen minder snel worden gezien? Is dit probleem bekend bij instellingen voor mensen met beperkingen? Is dit probleem bekend bij de opleidingen?

Vraag 10

Klopt het dat veel huisartsen de AVG-poli nog niet weten te vinden? Kunt u aangeven hoe dit verbeterd kan worden?


X Noot
1

Skipr, 20 april 2021, «Medische kwalen gemist door tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten» https://www.skipr.nl/nieuws/medische-kwalen-gemist-door-tekort-aan-artsen-voor-verstandelijk-gehandicapten/

Indiener

Lucille Werner (CDA)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 21968 )

Publicatiedatum
20 Mei 2021
Gerelateerd

Het bericht ‘Medische kwalen gemist door tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten’

Complicaties door onprofessionele behandelingen

Het bericht 'Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten'

Het bericht dat drogisten en huisartsen gaan samenwerken om mensen met kleine kwalen beter te helpen

Cordaan die verstandelijk beperkte cliënten een zwijgcontract liet tekenen

Het bericht 'Acuut gevaar voor zorg door tekort aan medische hulpmiddelen’

Het bericht ‘SEH-artsen waarschuwen: “Ernstig zieke patiënt komt op verkeerde spoedpost”'

Het bericht ‘GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl