Tweedemonitor / Kamervraag / De oproep uit Suriname om hulp te bieden met vaccinerenDe oproep uit Suriname om hulp te bieden met vaccineren

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z08081

Vragen van de leden Paternotte, Hammelburg, Boucke, Sjoerdsma (allen D66) en Ceder (ChristenUnie) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de oproep uit Suriname om hulp te bieden met vaccineren (ingezonden 17 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Suriname vraagt Nederland om hulp bij vaccineren, maar wacht op antwoord»?1

Vraag 2

Klopt het dat u twee weken geleden een brief heeft ontvangen van de Minister van Volksgezondheid van de Republiek Suriname waar tot op heden nog niet op is gereageerd?

Vraag 3

Deelt u de zorgen over het hoge aantal corona besmettingen (onder andere door de Braziliaanse variant) en de beperkte intensive care (ic)-capaciteit in Suriname?

Vraag 4

Heeft u informatie over de impact van het exportverbod van India op de beschikbare vaccins in Suriname? Welke andere landen worden er door dit verbod getroffen?

Vraag 5

In hoeverre is binnen de Nederlandse vaccinatiestrategie opgenomen bij welke vaccinatiegraad vaccins zullen worden gedoneerd aan landen waar kwetsbare groepen en gezondheidsmedewerkers nog niet zijn gevaccineerd door een tekort aan vaccins?

Vraag 6

Welke afspraken zijn er reeds gemaakt over het doneren van vaccins via de COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX)-faciliteit?

Vraag 7

Deelt u de mening dat Nederland door haar geschiedenis en de vele Nederlanders met een Surinaamse achtergrond een bijzondere relatie heeft met Suriname? Zo ja, bent u bereid Suriname ondersteuning te bieden in de inkoop van vaccins en andere medische hulpgoederen, in het bijzonder injectienaalden en -spuiten ten behoeve van vaccinaties?

Vraag 8

Kan Nederland ondersteuning bieden aan de logistieke operatie van het vaccinatieprogramma in Suriname zoals dat ook is geboden aan de Caribische delen van het Koninkrijk?


X Noot
1

de Volkskrant, 11 mei 2021, «Suriname vraagt Nederland om hulp bij vaccineren, maar wacht op antwoord» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/suriname-vraagt-nederland-om-hulp-bij-vaccineren-maar-wacht-op-antwoord~b8d1c620/).

Indiener

Jan Paternotte (D66)

Alexander Hammelburg (D66)

Raoul Boucke (D66)

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Don Ceder (CU)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 21895 )

Publicatiedatum
17 Mei 2021
Gerelateerd

De oproep uit Suriname om hulp te bieden met vaccineren

Het bericht 'Suriname vraagt Nederland om coronahulp'

De herijking van de relatie met Suriname

Visumplicht tussen de Schengenzone en Suriname

Het aanbod van het Diaspora Medisch Team Nederland om steun aan het vaccinatieprogramma in Suriname te faciliteren

De vaccinatiestrategie

Een Surinaams verzoek om hulp in de strijd tegen het coronavirus

De vaccinatiestrategie in Nederland

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl