Tweedemonitor / Kamervraag / Autorijden met een snelheidsbegrenzerAutorijden met een snelheidsbegrenzer

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07615

Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over autorijden met een snelheidsbegrenzer (ingezonden 10 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Gaan we autorijden met een snelheidsbegrenzer? Volgens experts is de kans groot»?1

Vraag 2

Bent u het eens met de stelling dat zo’n snelheidsbegrenzer voor levensgevaarlijke situaties op de weg kan zorgen, bijvoorbeeld bij inhaalmanoeuvres? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Beseft u dat deze maatregel vrijheidsbeperkend is en daarmee juist averechts gaat werken?

Vraag 4

Waarom zou iemand nog een nieuwe auto kopen met deze, verplichte, nieuwe functie?

Vraag 5

Wanneer stopt u met het van de weg jagen van de automobilist, aangezien deze regering dat de afgelopen jaren steeds heeft geprobeerd?

Vraag 6

Denkt u niet dat de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en een daarop aangepaste weginfrastructuur een betere oplossing is voor de verkeersveiligheid, in plaats van deze vrijheidsbeperkende schijnmaatregel?

Vraag 7

Zijn er Nederlandse onderzoeken uitgevoerd naar deze snelheidsbeperkende maatregelen, onder andere naar veiligheid en filevorming? Zo nee, gaat u deze alsnog uitvoeren?

Vraag 8

Gaat u namens Nederland verzet aantekenen tegen deze betuttelende en mogelijk gevaarlijke Europese regelgeving? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Autorijden met een snelheidsbegrenzer

Het onterecht innen van verplichte ouderbijdragen voor onderwijs aan hoogbegaafden.

De verplichte Marokkaanse nationaliteit

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat er ruim € 1 mln. aan boetes is uitgedeeld aan huiseigenaren die geen energielabel hebben aangevraagd

Signalen van ondernemers m.b.t. de derden- en accountantsverklaring bij de vaststelling van de NOW-regeling

Enkele onderwerpen met betrekking tot Lelystad Airport

Het bericht 'Stop verplichte zoekperiode voor bijstand'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl