Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat (een gedeelte) van de Belgische overheid plat lag door een DDOS aanvalHet bericht dat (een gedeelte) van de Belgische overheid plat lag door een DDOS aanval

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07549

Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat (een gedeelte) van de Belgische overheid plat lag door een DDOS aanval (ingezonden 7 mei 2021).

Vraag 1

Kent u het artikel «Belgische overheden getroffen door grote cyberaanval»?1

Vraag 2

Hoe vaak is de Nederlandse overheid doelwit geweest van een cyberaanval, zoals een DDOS aanval?

Vraag 3

Is Nederland voldoende weerbaar tegen cyberaanvallen, waaronder DDOS-aanvallen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, hoe verbeteren we de Nederlandse weerbaarheid tegen cyberaanvallen?

Vraag 4

Is de Nederlandse overheid proactief op zoek naar kwetsbaarheden in de beveiliging? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Is er een noodprotocol om de overheid te laten functioneren als de overheid te maken krijgt met een cyberaanval? Zo nee, vindt u het zinvol om een noodprotocol te ontwikkelen? Wilt u uw antwoord motiveren?

Vraag 6

Heeft u contact gehad met uw Belgische ambtgenoot over de DDOS-aanval? Zo ja, wat is er besproken en wat heeft het gesprek opgeleverd?

Vraag 7

Welke lessen zijn er te leren aan de hand van de cyberaanvallen in België?


Gerelateerd

DDoS-aanvallen op internetproviders

Het bericht dat (een gedeelte) van de Belgische overheid plat lag door een DDOS aanval

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

DDoS-aanvallen op banken

Het debat over burgerslachtoffers in Irak op mei 2020

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De aanhoudende DDoS aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl