Tweedemonitor / Kamervraag / Aanhoudende problemen met loden leidingenAanhoudende problemen met loden leidingen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07541

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanhoudende problemen met loden leidingen (ingezonden 7 mei 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «gemeente Amsterdam wacht niet meer af en gaat zelf loden leidingen opsporen»?1

Vraag 2

Kunt u zich vinden in het standpunt van de gemeente Amsterdam dat het tempo van het opsporen en vervangen van loden leidingen veel te laag ligt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat verhuurders verplicht zouden moeten zijn om de aanwezigheid van loden leidingen te melden aan de huidige bewoners? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wanneer komt u met de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheid om de aanwezigheid van loden leidingen te vermelden in een huurcontract?

Vraag 5

Deelt u de mening dat niet alleen in Amsterdam maar overal in Nederland de aanpak van loden leidingen veel te traag verloopt?

Vraag 6

Beseft u dat voornamelijk kinderen ernstig ziek kunnen worden door loden leidingen? Beseft u dat er serieuze mentale en fysieke problemen kunnen ontstaan? Waarom doet u daar zo weinig aan?

Vraag 7

Bent u bereid een uiterlijke datum te noemen waarop niemand in Nederland schade meer mag ondervinden van te hoge concentraties lood in water? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid om alsnog een algeheel verbod op loden leidingen in te voeren?


X Noot
1

NOS, 30 april 2021, «gemeente Amsterdam wacht niet meer af en gaat zelf loden leidingen opsporen»; https://nos.nl/l/2378810


Gerelateerd

Verhuurders die weigeren gevaarlijk loden leidingen te vervangen

Huisbazen die weigeren loden leidingen te vervangen

Aanhoudende problemen met loden leidingen

De gevolgen van de Kraanwatercrisis voor de Volksgezondheid

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Vervuild drinkwater door loden waterleidingen

Het bericht 'Tien keer meer lood in water op de Kramatweg (Amsterdam) dan toegestaan: ‘Ik word al jaren vergiftigd hier’'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl