Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving dat arbeidsmigranten niet allemaal een vaccin krijgen en de maatschappelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt afgebouwdDe berichtgeving dat arbeidsmigranten niet allemaal een vaccin krijgen en de maatschappelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt afgebouwd

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07402

Vragen van de leden Paulusma en Paternotte (beiden D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving dat arbeidsmigranten niet allemaal een vaccin krijgen en de maatschappelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt afgebouwd (ingezonden 4 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichtgeving dat arbeidsmigranten niet allemaal een vaccin krijgen en de maatschappelijke opvang voor ongedocumenteerden en dak- en thuislozen wordt afgebouwd?1 2

Vraag 2

Onderschrijft u de berichtgeving dat zowel arbeidsmigranten als ongedocumenteerden niet in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP) staan en om die reden niet of niet op de gebruikelijke wijze een uitnodiging krijgen voor vaccinatie?

Vraag 3

Kunt u aangeven wanneer en hoe u samen met werkgeversorganisaties, uitzendbureaus en de vakbonden de arbeidsmigranten alsnog wilt bereiken om hen te kunnen laten vaccineren?

Vraag 4

Gaat u voor ongedocumenteerden en dak- en thuislozen eveneens een oplossing zoeken om hen te kunnen laten vaccineren? Zo niet, hoe wilt u het risico wegnemen dat het virus kan blijven rondgaan in deze groep en er daardoor onnodig gezondheidsschade wordt geleden en het risico van heropleving van het virus blijft bestaan?

Vraag 5

Kunt u toelichten waarom u een richtlijn heeft gemaakt om de eerdere uitbreiding van de maatschappelijke opvang af te bouwen nu het aantal gevaccineerden toeneemt? Erkent u dat de besmettingen vooralsnog op hoog niveau blijven en de meeste gebruikers van de opvang ook nog helemaal niet gevaccineerd zijn?

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat er in diverse gemeenten al sinds 1 april geen nieuwe mensen meer worden toegelaten in de noodopvang voor illegalen en Oost-Europeanen en deze opvangcentra in mei geheel sluiten? Zo ja, om hoeveel gemeenten gaat het?

Vraag 7

Acht u de timing van de afbouw nog altijd passend, ook gelet op de problemen bij het bereiken van deze groepen voor vaccinatie doordat zij (grotendeels) niet in de BRP staan?

Vraag 8

Kunt u aangeven of, en zo ja, hoe lange afstandsgeliefden die hier langere tijd verblijven in aanmerking kunnen komen voor vaccinatie?

Vraag 9

Zijn er andere groepen dan de hierboven genoemden die wel langere tijd in Nederland verblijven maar niet binnen het vaccinatieprogramma vallen? Zo ja, welke groepen zijn dit en bent u van plan vaccinatie voor deze mensen te bevorderen?

Vraag 10

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk beantwoorden?


X Noot
1

Trouw, 3 mei 2021, «Ze lopen extra risico, maar arbeidsmigranten krijgen voorlopig niet allemaal een vaccin» (https://www.trouw.nl/binnenland/ze-lopen-extra-risico-maar-arbeidsmigranten-krijgen-voorlopig-niet-allemaal-een-vaccin~bd592a9f/).

X Noot
2

Algemeen Dagblad, 4 mei 2021, «Noodopvang moet dicht: vrees voor corona-uitbraak onder Utrechtse dak- en thuislozen» (https://www.ad.nl/utrecht/noodopvang-moet-dicht-vrees-voor-corona-uitbraak-onder-utrechtse-dak-en-thuislozen~a4aec908/).


Gerelateerd

De berichtgeving dat arbeidsmigranten niet allemaal een vaccin krijgen en de maatschappelijke opvang voor ongedocumenteerden wordt afgebouwd

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

De vaccinatiestrategie in Nederland

De gevolgen van arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten in verloederde huizen

Arbeidsmigranten die een goudmijn zijn voor verhuurders

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl