Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Schiermonnikoog vreest een blijvend litteken van de windstroomleiding’.Het bericht ‘Schiermonnikoog vreest een blijvend litteken van de windstroomleiding’.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07396

Vragen van de leden Thijssen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Schiermonnikoog vreest een blijvend litteken van de windstroomleiding». (ingezonden 4 mei 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Schiermonnikoog vreest een blijvend litteken van de windstroomleiding»?1

Vraag 2

Vindt u ook dat het unieke Waddengebied als UNESCO Werelderfgoed zo veel mogelijk beschermd moet worden en economische belangen hieraan ongeschikt zijn?

Vraag 3

Waarom is uw voorkeursalternatief een kabel dwars door Schiermonnikoog in plaats van het milieuvriendelijkere alternatief van een kabel ten oosten van Schiermonnikoog? Zijn er onoverkomelijke obstakels om voor het laatstgenoemde alternatief te kiezen?

Vraag 4

Wat zijn de ecologische risico’s van het aanleggen van elektriciteitskabels onder Schiermonnikoog? Kunt u onherstelbare schade aan de Schiermonnikoogse natuur uitsluiten?

Vraag 5

Zijn er variaties mogelijk qua ecologische schade indien er wordt gekozen om de kabels onder Schiermonnikoog aan te leggen? Zo ja, bent u dan voornemens om de minst schadelijke optie te kiezen?

Vraag 6

Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de noordelijke regionale overheden?

Vraag 7

Wordt met de aanleg van kabels onder Schiermonnikoog de kans vergroot op de aanleg van nog meer kabels onder Schiermonnikoog in de toekomst? Zo ja, wat betekent dit voor de plaatselijke natuur en wordt dit meegenomen in de overweging?

Vraag 8

Hoe verhoudt de ecologische schade van de aanleg van kabels onder Schiermonnikoog zich tot de ecologische schade door gasboringen? Bent u bereid ecologische schade wegens stroomkabels te compenseren door minder (schuine) boringen in de Waddenzee toe te laten?


X Noot
1

De Volkskrant, 2 mei 2021 «Schiermonnikoog vreest een blijvend litteken van de windstroomleiding» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/schiermonnikoog-vreest-een-blijvend-litteken-van-de-windstroomleiding~b69f6b62/)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl