Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Afghaanse tolken in levensgevaar komen als de coalitietroepen van de resolute support missie vertrekken uit AfghanistanHet bericht dat Afghaanse tolken in levensgevaar komen als de coalitietroepen van de resolute support missie vertrekken uit Afghanistan

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07343

Vragen van de leden Belhaj en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Afghaanse tolken in levensgevaar komen als de coalitietroepen van de resolute support missie vertrekken uit Afghanistan (ingezonden 3 mei 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht: «Zorgen over wreed lot van tolken die Nederlanders in Afghanistan bijstonden nu Westen daar vertrekt»?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat Nederland geen goede naam heeft als het gaat om het beschermen van tolken?

Vraag 3

Hoeveel Afghaanse tolken lopen op dit moment risico aangevallen te worden door de Taliban of andere gewelddadige groeperingen doordat ze met Nederlandse troepen hebben samengewerkt?

Vraag 4

Hoe staat het met de uitvoering van motie-Belhaj (Kamerstuk 35 300 X, nr. 44)? Op welke manier wordt deze motie relevanter nu de troepen uit Afghanistan vertrekken?

Vraag 5

Heeft Defensie na het aannemen van deze motie Afghaanse tolken een contract bij Defensie gegeven om vast te leggen dat ze in aanmerking komen voor bescherming van de Nederlandse staat? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u garanderen dat alle Afghaanse tolken de bescherming krijgen die ze toekomt aangezien ze zijn aangemerkt als een systematisch vervolgde groep in de Afghaanse samenleving?

Vraag 7

Op welke manier wordt de veiligheid van Afghaanse tolken gewaarborgd in het geval zij ervoor kiezen om geen asiel aan te vragen in Nederland?

Vraag 8

Hoe pakken bondgenoten in de coalitie dit probleem aan? Trekt Nederland lessen uit de aanpak van bondgenoten en wordt er onderling samengewerkt op dit onderwerp?

Vraag 9

Kunt u deze vragen afzonderlijk en tijdig beantwoorden?


Gerelateerd

Het bericht dat Afghaanse tolken in levensgevaar komen als de coalitietroepen van de resolute support missie vertrekken uit Afghanistan

Het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’

Nederlandse militairen in Afghanistan

Het bericht 'Militairen verontwaardigd over achterlaten Afghaanse tolken'

Het bericht ‘Vluchtelingenwerk bezorgd om uitzetting Afghaanse tolk’

het bericht ‘Tolken en vertalers staken ‘totdat de minister met ons in gesprek gaat’’

Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Een Afghaanse tolk die vreest voor zijn leven omdat hij Nederland dreigt te worden uitgezet.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl