Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat vicepremier Dritan Abazovic wordt bedreigd door een drugsbendeHet bericht dat vicepremier Dritan Abazovic wordt bedreigd door een drugsbende

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07245

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat vicepremier Dritan Abazovic wordt bedreigd door een drugsbende (ingezonden 30 april 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de vicepremier van Montenegro Dritan Abazovic wordt bedreigd door een drugsbende vanwege zijn anti-corruptiebeleid?1

Vraag 2

Heeft u contact met uw ambtsgenoten in Montenegro om deze bedreigingen te adresseren? Zo ja, hoe verloopt dit contact? Zo nee, bent u bereid om op korte termijn contact op te nemen met de regering van Montenegro om deze bedreigingen te adresseren, Nederlandse steun voor bedreigde politici als Dritan Abazovic uit te spreken en daarbij indien gewenst hulp van Nederlandse zijde aan te bieden?

Vraag 3

Hebben uw Europese ambtsgenoten en/of EU-functionarissen contact met de regering van Montenegro over deze kwestie? Zo ja, hoe verloopt dit proces? Zo nee, bent u bereid hiervoor in EU-verband aandacht te vragen?

Vraag 4

Kunt u toelichten hoe de EU-Montenegro Stabilisatie- en Associatieovereenkomst de bestrijding van corruptie in Montenegro adresseert en hoeveel EU-middelen er worden toegekend hieraan, uitgesplitst per project? In hoeverre worden er beleid, instituties en projecten gesteund die de criminaliteit van drugsbendes zoals de Kavac and Skaljari tegengaan?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat anti-corruptiebestrijding in Montenegro een van de belangrijkste prioriteiten is in het kader van de toetredingsonderhandelingen met de EU, welke ook uitgebreid aan bod komt in voortgangsrapporten van de Commissie?2 Bent u bereid te pleiten voor ophoging van dit budget om de instituties – zoals de Anti-Corruptie Autoriteit – en middelen die corruptie tegengaan, te versterken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u bij de eerstvolgende toetredingsconferentie toezeggen namens Nederland expliciete aandacht te besteden aan de bestrijding van corruptie en het bedreigen van politici zoals vicepremier Dritan Abazovic? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

Balkan Insight, 27 april 2021, «Montenegro Deputy PM Vows to Defy Threat from Drug Gang» (https://balkaninsight.com/2021/04/27/montenegro-deputy-pm-vows-to-defy-threat-from-drug-gang/).


Gerelateerd

Het bericht dat vicepremier Dritan Abazovic wordt bedreigd door een drugsbende

De uitspraken van vicepremier de Jonge en vicepremier Ollongren naar aanleiding van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bijeenkomst met Nederlandse werknemers van internationale organisaties, bedrijven en ambtenaren

De uitspraken van vicepremier Hugo de Jonge tijdens de jaaropening van Hogeschool Rotterdam

De berichten ‘Drontergezin al jaren bedreigd vanwege geografische coördinaten’ en ‘Hoe boze demonstranten door Google en CIA bij deze onschuldige familie in Dronten terechtkomen’.

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

Het incident waarbij een WNL-journalist is belaagd en bedreigd in Zoetermeer

Meldingen van bedreiging door journalisten

Het bericht 'Meisjes bedreigd door asielzoekers'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl