Tweedemonitor / Kamervraag / De uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. PochDe uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. Poch

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z07158

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. Poch (ingezonden 29 april 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht in NRC: «Notulen schadelijk voor vertrouwen»?1

Vraag 2

Bent u bekend met de passage in de notulen van de ministerraad waarin u uw zorgen uit ten overstaande van toenmalig Staatssecretaris van Financiën over het niet verstrekken van een feitenrelaas en in herinnering brengt dat motie-Omtzigt (Kamerstuk 35 302, nr. 21) met kamerbrede steun is aangenomen?2

Vraag 3

Bent u bekend met motie-Omtzigt c.s. over de reikwijdte van artikel 68 van de Grondwet (Kamerstuk 28 362, nr. 25), waarin de regering wordt verzocht te bevestigen dat op grond van artikel 68 een individueel Kamerlid specifieke documenten binnen een redelijke termijn moet kunnen ontvangen, tenzij het belang van de Staat zich hiertegen verzet?3

Vraag 4

Bent u op hoogte dat deze motie ook met kamerbrede steun is aangenomen?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken rond de uitvoering van aangenomen motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) en motie-Van Nispen c.s. (Kamerstuk 31 753 nr. 203)?

Vraag 6

Is het archief van de Commissie inmiddels overgedragen aan uw departement? Zo nee, waarom niet en waarom neemt dit zo veel tijd in beslag? Zo ja, is uw departement inmiddels begonnen met het doorlopen van de documenten om deze te beoordelen op artikel 68 van de Grondwet? Hoe verloopt dit proces?

Vraag 7

Kunt u deze vragen afzonderlijk en binnen twee weken beantwoorden?


X Noot
1

NRC, 26-04-2021, «Notulen schadelijk voor vertrouwen», (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/26/notulen-schadelijk-voor-vertrouwen-a4041463)

X Noot
2

Kamerstuk 35 302, nr. 21

X Noot
3

Kamerstuk 28 362, nr. 25

Indiener

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 21642 )

Publicatiedatum
29 April 2021Gerelateerd

De poging van het Koninklijk Huis om een strafzaak te beïnvloeden

De vrijspraak van Julio Poch

De uitvoering van motie-Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 21 501-02, nr. 2283) over Commissie Dossier J.A. Poch

Nieuwe ontwikkelingen rondom de zaak Julio Poch.

Het bericht ‘U-bocht in zaak Poch’

Nieuwe bevindingen in de zaak-Poch

Vrijspraak van de heer Poch in Argentinië

De zaak Julio Poch

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl